Scarlets yn amddiffyn yfory trwy fuddsoddi heddiw gyda Viola

Kieran Lewis Newyddion

Mae Scarlets wedi cysylltu â chwmni cychwyn uchelgeisiol, Viola Group, gan ddod y noddwr diweddaraf i gael ei ychwanegu at siorts chwarae’r rhanbarth ar gyfer y tymor sydd i ddod.

Mae Viola Group yn angerddol am reoli arian yn fodern ac yn aflonyddgar yn eu dull.

Gyda logo wedi’i gynllunio ar gyfer amlochredd, mae gosod logo Viola Group, ar ochr siorts chwarae gartref ac oddi cartref, yn golygu y gellir gweld Viola p’un a yw’r chwaraewr ar y llawr, yn rhedeg neu’n ganol sgrym!

Dywedodd Nathan Brew, Pennaeth Masnachol Scarlets: “Rydym yn falch iawn o groesawu Viola Group ar fwrdd y llong fel un o’n noddwyr cit cyn y tymor newydd.

“Gyda’u Prif Swyddfa yn Ne Cymru, a’u swyddfeydd yn India a Fienna, maen nhw wedi symud eu cychwyn uchelgeisiol o ddechreuadau gostyngedig i fusnes byd-eang mewn cyfnod byr iawn o amser.”

“Mae eu dull arloesol yn rhywbeth sydd wir yn ein cyffroi ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weithio’n agos dros y misoedd a’r tymhorau nesaf.”

Mae Viola Group yn cael eu gyrru i ddarparu atebion a strategaethau arloesol sy’n ddiogel ond sy’n amddiffyn yr hyn sy’n bwysig i’w cwsmeriaid.

Dywedodd Christopher Hamilton, Cadeirydd Viola Group: “Rydyn ni wedi cael croeso cynnes a chyfeillgar iawn i’r Scarlets ac rydw i wrth fy modd i’n cwmni ddod yn noddwyr diweddaraf iddyn nhw, gan gefnogi ein cymuned rygbi leol. Rwyf y tu hwnt i gyffrous i weld sut y gall ein nawdd yrru’r Scarlets y tymor 2018-2019 hwn a rhannu eu cyflawniadau sydd ar ddod gyda’i gilydd. “