Scarlets yn arwyddo chwaraewr rhyngwladol Tyler Morgan

Rob LloydNewyddion

Mae Tyler Morgan yn edrych ymlaen at ddechrau o’r newydd gyda’r Scarlets ar ôl arwyddo o’r Dreigiau.

Y canolwr 24 oed yw’r ychwanegiad diweddaraf i’r garfan ym Mharc y Scarlets a bydd yn cysylltu â’i gyd-aelodau tîm newydd pan ganiateir hyfforddiant i ailddechrau yn dilyn cyfnod cloi Covid-19.

Daw Tyler ag achau rhyngwladol gydag ef ar ôl cael ei gapio bum gwaith dros Gymru.

Gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf yn y Prawf yn erbyn Iwerddon mewn gêm gynhesu yng Nghwpan y Byd yn 2015 a ymddangosodd yn erbyn Fiji a De Affrica yn ystod y twrnamaint byd-eang. Daeth ei gap olaf yn erbyn Tonga yn Stadiwm y Principality yn 2018.

Yn gynnyrch Academi’r Dreigiau, gwnaeth y chwaraewr a anwyd yng Nghasnewydd ei ymddangosiad cyntaf yn rhanbarthol yn erbyn y Scarlets mewn gêm Cwpan LV = ym Mharc y Scarlets yn 2013.

“Rwy’n edrych ymlaen at ddechrau arni, mae’n ddechrau newydd i mi,” meddai Tyler, a wnaeth 89 ymddangosiad i Ddynion Gwent dros saith tymor.

“Rwy’n nabod llawer o’r bechgyn o rygbi gradd oedran, yn chwarae gyda phobl fel Steff (Hughes), Eli (Ryan Elias) a Kieran Hardy a hefyd pan oeddwn i yn yr uwch dîm yn dysgu ochr yn ochr â chwaraewyr fel Rhys Patchell a Jon Fox.

“Mae’n her newydd i mi, mae yna rai chwaraewyr gwych yn y Scarlets ac rwy’n credu y bydd arddull rygbi’r chwarae ochr yn gweddu i’m gêm.

“Rwyf wedi siarad â Dai Flanagan yr wyf yn gwybod ohono pan oeddwn yn chwarae gyda Chasnewydd, mae’n hyfforddwr o safon ac rwy’n gyffrous fy mod yn gweithio gydag ef eto a gweddill y tîm hyfforddi.

“Hoffwn ddiolch hefyd i’r Dreigiau am roi cyfle i mi mewn rygbi proffesiynol. Rwy’n dymuno pob llwyddiant iddynt yn y dyfodol. ”

Dywedodd prif hyfforddwr y Scarlets, Glenn Delaney: “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod yn dod â chwaraewr o ansawdd Tyler ar fwrdd y Scarlets.

“Mae’n dalent gyffrous ac mae ei botensial wedi bod yno i bawb ei weld ers iddo ffrwydro gyntaf i’r sîn yng Nghymru. Bydd yn ychwanegu at yr opsiynau canol cae sydd gennym eisoes yn y clwb ac edrychwn ymlaen at ei groesawu i’r grŵp pan fyddwn yn dod yn ôl at ein gilydd. “