Scarlets yn cefnogi o New South Wales

vindicoNewyddion

Enw: Stacey Cummins

Oedran: 58

Ble yn y byd ydych chi’n byw ar hyn o bryd?

Seven Hills, Sydney, NSW, Awstralia

Pryd wnaethoch chi ddechrau dilyn y Scarlets?

Daeth ein bachgen Steve yn Scarlet ym mis Tachwedd 2017 ac roedd yn byw gydag ychydig o’r bechgyn yn Abertawe cyn symud i Gaerdydd. Roeddem yn ddigon ffodus i allu ymweld ag ef yn y ddau leoliad. Mae’n rhan wych o’r byd! Gwelsom fod pawb mor gyfeillgar a chroesawgar. Rydym bellach yn gefnogwyr Scarlets balch ac yn edrych ymlaen at fynd yn ôl eto yn fuan.

Pwy yw eich hoff chwaraewr?

Steven Cummins, wrth gwrs!

Na, o ddifrif, rydw i wedi cwrdd ag ychydig o’r bechgyn ac maent i gyd yn anhygoel.

Beth fu’ch uchafbwynt fel cefnogwr o’r Scarlets?

Wrth fynd ar daith o amgylch y cyfleusterau gwych yn Stadiwm Parc y Scarlets gyda Steven pan ymwelon ni â Chymru yn 2018, cwrdd â rhai o’r chwaraewyr a’r teuluoedd eraill a chael ein croesawu, gan wylio ein bachgen yn chwarae yn ei stadiwm gartref llawn dop … … a’r fuddugoliaeth, wrth gwrs!

Beth yw’r peth gorau am fod yn gefnogwr Scarlets?

Mwydo’r awyrgylch a gallu rhannu angerdd y gêm gyda chymaint o gefnogwyr ymroddedig. Yn anffodus mae gennym gyfleoedd cyfyngedig i wylio’r gêm gan nad yw bellach yn cael ei theledu ar BBC yma.