Scarlets yn cofrestru pedwar talent lleol i’r Academi

Rob LloydNewyddion, Newyddion yr Academi

Mae Scarlets wedi ychwanegu pedwar talent ifanc lleol gyffrous i’w Academi ar gyfer y tymor sydd i ddod.

Mae’r rhwyfwr cefn Luca Giannini, y maswr Tal Rees, y canolwr Iestyn Gwilliam a’r cefnwr Josh Hathaway wedi arwyddo i greu argraff trwy lwybr y rhanbarth.

Roedd y pedwar yn cynrychioli’r Scarlets dan 16 oed yn ystod y bencampwriaeth gradd oedran ranbarthol y tymor hwn.

LUCA GIANNINI

Luca Giannini

Mae Luca yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gatholig St John Lloyd yn Llanelli ac yn chwarae rygbi clwb ar gyfer Clwb Rygbi Llanelli Wanderers. Chwaraeodd Luca gydag Ysgolion dan 15 Ysgolion Llanelli cyn cyrraedd ochr gradd oedran dan 16 y Scarlets. Yn gludwr pêl deinamig, mae ganddo rinweddau da yn yr ardal gyswllt gyda’r gallu i droi’r bêl drosodd. Mae gan Luca hefyd y set sgiliau i chwarae ar draws y rheng ôl.

TAL REES

Tal Rees

Mae Tal yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth ac mae’n chwarae rygbi clwb ar gyfer Clwb Rygbi Tymbl. Yn gynnyrch o ysgolion dan 15 Mynydd Mawr a Dinefwr, mae Tal wedi dangos sgiliau gwneud penderfyniadau rhagorol fel rhif 10 ac mae ganddo lygad am fwlch gyda’r gallu i gyflawni llwythi cynnil. Mae ganddo hefyd y gallu i ddosbarthu’r bêl oddi ar ei ddwy law yn gywir gan roi pobl eraill yn y gofod.

IESTYN GWILLIAM

Iestyn Gwilliam

Mae Iestyn hefyd yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth ac mae hefyd yn chwarae rygbi clwb ar gyfer Clwb Rygbi Tymbl. Fel Tal, roedd Iestyn yn gynnyrch Ysgolion dan 15 Mynydd Mawr a Dinefwr. Yn athletwr o safon gyda phresenoldeb i reoli canol cae, mae gan Iestyn lygad a chyflymder yr egwyl y tu allan a’r gallu i ddal amddiffynwyr i fyny a rhoi chwaraewyr eraill yn y gofod. Mae Iestyn yn amddiffynwr ymosodol ac yn cau ymosodiadau gwrthblaid yn y sianel eang.

JOSH HATHAWAY

Josh Hathaway

Mae Josh yn ddisgybl yn Ysgol Penglais ac yn chwarae rygbi ei glwb gyda Clwb Rygbi Aberystwyth. Mae Josh wedi symud ymlaen trwy Ysgolion dan 15 Ceredigion ac wedi chwarae gyda’r Scarlets dan 16 am y ddau dymor diwethaf. Mae Josh yn rhedwr deinamig yn y maes cefn gyda sgiliau gwrth-ymosod cyffrous. Mae ganddo hefyd sgiliau awyrol da a’r gallu i gicio’r bêl yn bell. Mae Josh bob amser yn fygythiad ymosodiadol ond mae ar ei orau pan ddaw i mewn i’r llinell mewn ymosodiad chwarae cefn yn y sianeli eang.

Dywedodd Paul Fisher, hyfforddwr sgiliau Academi Scarlets: “Fel adran datblygu rhanbarthol Scarlets rydym yn monitro ac yn olrhain y chwaraewyr yn ein rhanbarth ac yn llwybr barhaus o raglen Tarian Dewar Dan 15 ac yn gweithio’n agos gyda chydlynwyr rygbi rhanbarthol WRU yn ein rhanbarth i nodi’r ymgeiswyr posib nesaf i Academi’r Scarlets.

“Yn yr achos hwn rydym wedi contractio a gwneud ymrwymiad tymor hir i bedwar chwaraewr o’n carfan gradd oedran dan 16 y Scarlets sydd wedi dangos digonedd o botensial dros y tair blynedd diwethaf.

“Mae Luca, Tal, Iestyn a Josh wedi cael eu monitro yn ein llwybr trwy raglen gradd oedran y Scarlets a’n sesiynau hyfforddi grŵp Academi. Mae eu potensial i ddatblygu rygbi, perfformiadau gradd oedran a thwf posibl mewn datblygiad corfforol wedi ennill contractau Academi Scarlets iddynt. Llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd. ”

Dywedodd rheolwr cyffredinol rygbi Scarlets, Jon Daniels: “Rydym yn hynod falch o record ein Academi wrth ddatblygu a chynhyrchu talent cartref nid yn unig ar gyfer y Scarlets, ond rygbi rhyngwladol.

“Mae’n wych gweld pedwar llanc talentog o bob rhan o’r rhanbarth yn cael y cyfle hwn a llongyfarchiadau iddyn nhw, eu teuluoedd, ysgolion a chlybiau. Mae’n foment falch iddyn nhw i gyd. ”