Scarlets yn gorffen yn gryf i sicrhau buddugoliaeth pwynt bonws dros y Kings

Ryan GriffithsNewyddion

Mewn gorffeniad cryf, gwnaeth y Scarlets hawlio buddugoliaeth pwynt bonws 36-17 i gynnal eu her ail-chwarae Guinness PRO14.

Roedd y tîm cartref yn brwydro i ddod o hyd i’w rhythm am gyfnodau hir o ornest â gwallau, ond roeddent yn dal i allu cyffwrdd i lawr am chwe chais, tri ohonyn nhw yn y chwarter olaf, i sicrhau’r pellter mwyaf.

Sicrhaodd ceisiadau gan Tevita Ratuva ac Ed Kennedy fod y Scarlets yn arwain 12-10 ar yr egwyl.

Yna, ar ôl i Kings gynhyrchu rhai eiliadau nerfus i’r ffyddloniaid cartref, croesodd Ryan Conbeer, Uzair Cassiem, Dan Davis a Tom Rogers i selio’r hyn a oedd yn y diwedd yn fuddugoliaeth gyffyrddus.

Profodd yn hanner cyntaf rhwystredig i gefnogwyr cartref wrth i Scarlets ymdrechu i ddod o hyd i ruglder yn eu gêm.

A’r Kings a agorodd y sgorio diolch i gic gosb hir gan y cefnwr Courtney Winnaaar.

Wedi eu gweithredu, daeth y tîm cartref o hyd i’w ffordd i’r llinell derfyn ar 19 munud.

Rhyddhawyd seren y gêm Josh Macleod yn llydan ac er iddo gael ei dynnu i lawr yn ddwfn y tu mewn i 22’ y Kings, cafodd y bêl ei hailgylchu’n gyflym ac anfonodd y prop Phil Price draw i ail reng Ratuva drosodd gyda llwyth hyfryd. Dyma oedd cais cyntaf Tex mewn lliwiau Scarlets ac fe’i haddurnwyd gan drosiad llwyddiannus gan y maswr Dan Jones.

Gorfododd y Kings, serch hynny, gamgymeriad o’r ailgychwyn ac ar ôl pwysau ar y llinell gartref hawliodd gais eu hunain drwy’r canolwr Howard Minisi, a droswyd gan y maswr Demetri Catrakalis.

Roedd y Scarlets yn creu digon o gyfleoedd, ond roedd eu trin yn eu siomi ar adegau allweddol.

Pan wnaethant ei roi at ei gilydd roeddent yn gallu dathlu ail gais. Cariodd y Gwibiwr Werner Kruger yn gryf i roi ei ochr ar y droed flaen, anfonodd Paul Asquith bas hyfryd a gadawyd i Jones anfon Kennedy – amnewidiad hwyr i’r Aaron Shingler a oedd yn sâl – yn rasio dros ddiwrthwynebiad.

Roedd Jones yn llydan gyda’r trosiad, yna cafodd yr hanner ei grynhoi pan aeth symudiad ymosodwr llinell-allan o chwith yn amser stopio.

Byddai’r tîm cartref wedi bod yn benderfynol o wthio ymlaen ar ddechrau’r ail hanner, ond y Kings a syfrdanodd y dorf gartref gyda chais hynod grefftus i’r asgellwr Christopher Hollis.

Ond yn ôl daeth y Scarlets gyda’r asgellwr newydd Conbeer yn sgipio ei ffordd heibio haid o amddiffynwyr i groesi allan yn llydan.

Dyna oedd yr ysgogiad i’r Scarlets gymryd gafael gadarn ar yr ornest.

Llwyddodd Cassiem yn drawiadol i gloddio drosodd o bellter agos am y pedwerydd sgôr a phwynt bonws, yna aeth Dan Davis yn ei le ar gic traws-gae am y pumed.

Cwblhawyd y sgorio gan Rogers, a orffennodd symudiad ysgubol yn ôl i ddathlu cais ar ei ymddangosiad cyntaf yn y cartref PRO14.

Scarlets – ceisiau: T. Ratuva, E. Kennedy, R. Conbeer, U. Cassiem, D. Davis, T. Rogers. Trosiadau: D. Jones (3).  

Southern Kings – ceisiau: H. Mnisi, C. Hollis. Trosiadau: D. Catrakalis (2). Gôlau Cosb: C. Winnaar.

Dyfarnwr: Andrew Brace (IRFU)

Presenoldeb: 5965