Scarlets yn lansio tocynnau tymor 2020/21

Rob LloydNewyddion

Er gwaethaf yr ansicrwydd parhaus, ac ar ôl siarad â nifer o’n cefnogwyr, rydym yn lansio ein pecynnau tocynnau tymor ar gyfer ymgyrch 2020-21

Gobeithio y byddwch chi’n rhan o’n taith wrth i ni gychwyn ar dymor gyda phrif hyfforddwr newydd drwy Glenn Delaney, llu o chwaraewyr newydd cyffrous a rygbi Cwpan Pencampwyr Ewrop i edrych ymlaen ato.

Mae’n garfan sydd wedi’i ffurfio â balchder, yn llawn talent cartref ac yn un rydyn ni’n gyffrous iawn amdani am y blynyddoedd i ddod.

Mae’r ychydig wythnosau diwethaf wedi rhoi blas o’r tymor sydd i ddod gyda rygbi gwych yn cael ei arddangos ac rydym yn gobeithio parhau yn y cyfeiriad honno yn rownd wyth olaf Cwpan Her Ewrop yn Toulon ac i mewn i dymor newydd Guinness PRO14.

Rydym yn deall bod Covid-19 wedi cael effaith ariannol ar bawb, ond os ydych mewn sefyllfa i adnewyddu, fel cefnogwr gwerthfawr y Scarlets, rydym yn cynnig cyfle i chi gael mynediad â blaenoriaeth i seddi pan fydd torfeydd yn dychwelyd ym Mharc y Scarlets gyda prisiau cynnar arbennig.

Bydd hyn yn eich gwarantu i

  • Mynediad blaenoriaeth i seddi ym Mharc y Scarlets ar gyfer 12 gêm gartref (yn amodol ar gadarnhad)
  • Blaenoriaeth ar gyfer rowndiau taro allan Ewrop
  • 10% oddi ar nwyddau y Scarlets
  • 10% oddi ar becynnau lletygarwch
  • Talebau partner unigryw (gan gynnwys bwyd, diod a diwrnodau allan)
  • Tanysgrifiad am ddim i’n rhaglen diwrnod gêm ddigidol os byddwch chi’n adnewyddu yn y Ffenestr Pris Cynnar cyn 03/10/2020 4yp (gwerth £ 9.99)

Rydym i gyd yn gobeithio y bydd cefnogwyr yn cael mynd i mewn i’r stadiwm yn fuan, ond os cawn ein hatal rhag cynnal gemau gyda thorfeydd oherwydd cyfyngiadau parhaus Covid-19, bydd gwerth y gemau y gwnaethoch eu colli yn cael eu credydu i’ch cyfrif am fwyd a diodydd yn y Parc.

Mae’n argoeli i fod yn dymor arall i’w gofio gyda’r Scarlets yn ôl lle maen nhw’n perthyn yn bwyta ar fwrdd uchaf rygbi Ewrop ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gael eich cefnogaeth y tu ôl i’r clwb unwaith eto.

I adnewyddu eich Tocynnau Tymor ewch i - https://www.eticketing.co.uk/scarletsrugby/EDP/Season/Index/327 

Gallwch ffonio’r Swyddfa Docynnau ar 01554 292939 ond byddwch yn ymwybodol rydym yn tybio fydd yna nifer fawr o alwadau a dim ond nifer cyfyngedig o staff yn gweithio.