Scarlets yn llithro i golled PRO14 y cartref cyntaf

Ryan GriffithsNewyddion

Dioddefodd Scarlets eu colled cartref cyntaf Guinness PRO14 y tymor, gan fynd i lawr i golled o 14-9 i Gaeredin mewn amodau erchyll ym Mharc y Scarlets.

Mwynhaodd y tîm cartref ddigon o diriogaeth a meddiant, ond daliodd amddiffyn Caeredin yn gadarn ar achlysuron tyngedfennol i sicrhau eu bod yn mynd adref gyda’r pedwar pwynt.

Roedd yr Albanwyr yn glinigol wrth hawlio dau gais hanner cyntaf gan yr asgellwr Duhan van der Merwe a’r canolwr Matt Scott, tra bod cist maswr y Scarlets Dan Jones wedi sicrhau bod y gêm yn aros yn y balans tan y chwiban olaf.

Gyda Storm Dennis yn talu ymweliad digroeso, cafodd y chwaraewyr eu cyfarch gan wynt chwyrlïol a glaw trwm.

A’r ymwelwyr a addasodd y gorau yn gynnar, gan groesi am gais agoriadol y gêm ar ôl dim ond chwe munud – ymdrech unigol wych gan y van der Merwe cryf.

Slotiodd Dan Jones gic gosb wych i leihau’r ôl-ddyledion, ond er gwaethaf morthwylio i ffwrdd ar linell Caeredin nid oeddent yn gallu dod drosodd.

Ychwanegodd Jones ail gic gosb ar y marc 35 munud – a aeth ag ef heibio i 500 pwynt mewn crys Scarlets – ond fe darodd Caeredin gyda dyrnod sugno ychydig cyn yr egwyl pan gipiodd y canolwr Matt Scott drwyddo o dan y pyst.

Gan drechu 14-6 ar hanner amser, cychwynnodd Scarlets yr ail gyfnod gyda gwir bwrpas a llusgodd trydydd cic gosb Jones y tîm cartref yn agosach.

Mewn amodau gwarthus, parhaodd y Scarlets i roi cyfleoedd eu hunain yn agos at linell Caeredin. Cafodd Steff Hughes ei dynnu i lawr o symudiad clyfar wrth ochr y llinell ddall, yna arllwysodd Uzair Cassiem y bêl ar ôl i sgrym y Scarlets symud Caeredin yn ôl ar eu sodlau.

Profodd hynny oedd y cyfle olaf i Scarlets a Chaeredin allu dirwyn y cloc i ben i selio’r fuddugoliaeth a chwblhau dwbl tymhorol dros y West Walians.

Scarlets – Gôlau Cosb: D. Jones (3)

Caeredin – ceisiau: D. van der Merwe, M. Scott. Trosiadau: J. van der Walt.