Scarlets yn mynd yn agos eto, ond mae Toulon yn symud ymlaen i rownd gynderfynol Ewrop

Rob LloydNewyddion

Cafodd y Scarlets eu bwrw allan o Gwpan Her Ewrop er gwaethaf ymdrech galed mewn gwrthdaro yn rownd yr wyth olaf gyda chleisiau Toulon yn y Stade Mayol.

Mewn gêm o ymylon coeth, arweiniodd Scarlets 6-0 ar yr egwyl diolch i ddwy gic gosb o gist Leigh Halfpenny, ond llwyddodd tîm Ffrainc i gipio eu gêm yn yr ail gyfnod i’w hymylu 11-6 a’i gwneud hi’n dair buddugoliaeth o dair yn erbyn y West Walians yn y gystadleuaeth y tymor hwn.

Cafodd Scarlets eu cyfleoedd ac roeddent yn pwyso am y sgôr a enillodd y gêm yn yr eiliadau oedd yn marw, ond tîm Ffrainc a ddaliodd ymlaen i archebu rownd gynderfynol gartref yn erbyn Leicester Tigers.

O flaen torf o 5,000 dan gyfyngiadau Covid, roedd Scarlets ar y bwrdd yn gynnar. Llwyddodd y Gwibiwr Ken Owens i ddod dros y bêl i ennill cic gosb trydydd munud yn agos at hanner ffordd ac i fyny camodd Halfpenny i rannu’r unionsyth gyda rhywbeth i’w sbario.

Yna cafodd cyn-ffefryn Toulon ei alw i mewn i gamau amddiffynnol arwrol, gan sgrechian i lawr y cefnwr Daniel Ikepfan gartref gyda thac gorchudd gwych i arbed cais.

Roedd ochr Ffrainc yn mwynhau digon o feddiant a thiriogaeth, ond dro ar ôl tro daethant i fyny yn erbyn wal amddiffynnol ystyfnig.

Roedd Toulon o’r farn eu bod wedi sgorio ar 29 munud pan orffennodd gwrth-ymosodiad gwych gan Sergio Parisse, cyn-filwr Rhif 8. Ond cafodd y sgôr ei tharo am bas ymlaen yn y cyfnod adeiladu ac arhosodd y sgorfwrdd heb ei symud, er mawr rwystredigaeth i ffyddloniaid Mayol.

I rwbio halen i glwyfau Toulon, cawsant eu cosbi eiliadau yn ddiweddarach am ymyrryd â’r mewnwr Gareth Davies, gan ganiatáu i Halfpenny hoelio ail gic gosb yn syth o’i flaen.

Gyda Johnny McNicholl yn fygythiad cyson, daeth y Scarlets fwy i mewn i’r gêm fel llu ymosod wrth i’r hanner fynd ymlaen gyda grubber clyfar Dan Jones bron yn agor yr amddiffynfa gartref.

Ond arhosodd yn 6-0 i dîm Cymru ar yr egwyl wrth iddyn nhw edrych am eu buddugoliaeth gyntaf erioed ar lawr gwlad.

Cafodd Halfpenny gyfle i ymestyn mantais y ‘Scarlets’ ychydig ar ôl yr ailgychwyn, ond gwthiodd y cefnwr ei gic yn llydan.

Gyda Toulon yn gorfodi Scarlets i roi llinyn o gosbau i ffwrdd, tynnodd y gwesteiwyr dri phwynt yn ôl trwy amnewid Louis Carbonel.

Yna ar 56 munud, cipiodd y dynion mewn coch y blaen pan wnaeth tap cyflym a rhai llwythi slic slic baratoi’r ffordd i Parisse gyffwrdd i lawr am y cais a feddyliodd a gafodd yn yr hanner cyntaf. Roedd Carbonel yn llydan gyda’r ymgais i drosi ac arhosodd y gêm yn y balans gan fynd i mewn i’r chwarter olaf.

Wrth i’r cloc dicio i lawr, tynnwyd Steff Evans i lawr ychydig yn fuan ar ôl ymwahaniad y Scarlets yna tarodd Carbonel eto gydag wyth munud yn weddill.

Roedd mwy o ddrama o hyd; Pe bai Tyler Morgan, ar ei ymddangosiad cyntaf, wedi i’r bêl ddadleoli wrth iddo fynd am y llinell iard allan yna gwrthodwyd pecyn y Scarlets o gwpl o fyliau gyrru amrediad byr.

Gorfodwyd McNicholl gydag anaf i’w bigwrn yn y camau cau gan adael y Scarlets i orffen y gêm gyda 14 dyn ac yn y munud olaf trodd Toulon dros y bêl i selio gornest dynn arall rhwng y ddau wrthwynebydd Ewro.

Toulon – Gôlau Cosb: L. Carbonel (2). Cais : S. Parisse.

Scarlets – Gôlau Cosb: L. Halfpenny (2).