Scarlets yn sicrhau lle yn rownd yr wyth olaf yng Nghwpan Her gyda buddugoliaeth ysbrydoledig dros y Gwyddelod

vindicoNewyddion

Sicrhaodd Scarlets le yng nghamau cyntaf Cwpan Her Ewrop diolch i fuddugoliaeth pwynt bonws 33-14 dros Wyddelod Llundain ar noson i’w chofio yn Stadiwm Madejski.

Roedd methiant Pau i hawlio gêm gyfartal pum pwynt yn eu gêm yn erbyn Leicester Tigers wedi gadael y drws ar agor i’r Scarlets gyrraedd rownd yr wyth olaf ac aeth y tîm i wefru drwodd, wedi’i ysbrydoli gan gefnogaeth anhygoel oddi cartref.

Canodd mwy na 500 o gefnogwyr eu ffordd o’r dechrau i’r diwedd wrth i’r Scarlets hawlio’r pedwar cais yr oedd eu hangen arnynt i symud ymlaen.

Croesodd Corey Baldwin, Dan Jones, dyn y gêm Kieran Hardy a’r asgellwr Steff Evans; enillodd pecyn dominyddol gais cosb, tra ciciodd y cefnwr rhagorol Leigh Halfpenny dri throsiad.

Mae gwrthdaro gyda Toulon yn ne Ffrainc yn ystod wythnos gyntaf mis Ebrill bellach yn aros am Brad Mooar a’i ddynion.

Fe adferodd y Scarlets o rwystr cynnar a oedd wedi gweld Gwyddelig yn streicio gyntaf trwy Fijian Rhif 8 pwerus Albert Tuisue, a ffrwydrodd trwy gwpl o daclau i groesi wrth y pyst – cais a droswyd gan y maswr Stephen Myler.

Ond roedd ymateb y Scarlets yn gyflym.

Sefydlodd y pecyn safle ymosod da a daeth symudiad clyfar o hyd i Halfpenny, a droellodd allan o’r dacl cyn bwydo Corey Baldwin.

Roedd gan yr asgell dde ychydig i’w wneud o hyd, ond dangosodd gyflymder mawr i ragori ar y gorchudd o 25 metr allan a phlymio drosodd.

Fe wnaeth Halfpenny lefelu materion gyda’r trosiad ac nid oedd yn hir cyn i’r gefnogaeth deithio lleisiol ddathlu ail gais.

Cariodd Tevita Ratuva o fewn modfeddi i’r llinell a phan ddaeth y bêl yn ôl, gwnaeth y maswr Jones yn dda i fynd ar du allan yr amddiffynwr ac yna troi drosodd.

Cafodd swyddog y gêm deledu olwg dda yn gyntaf, ond cytunodd gyda’r gefnogaeth ymweld a rhoddwyd y sgôr.

Gwnaeth trosiad Halfpenny hi’n 14-7 wrth i’r Scarlets ddechrau gafael ar yr achos.

Gyda’r tim yn mwynhau ymyl wrth y sgrym, llwyddodd yr ymwelwyr i sefydlu safle tiriogaethol cryf.

Fe wnaeth y Gwyddelod atal sgarmes gyrru yn anghyfreithlon, ond ni ddylid gwadu’r Scarlets wrth i’r mewnwr Kieran Hardy gymryd cosb tap gyflym a phlymio drosodd.

Cipiodd trydydd trosiad llwyddiannus Halfpenny y sgôr i 21-7 a mantais iach hanner amser i dîm Cymru.

Angen cais arall am y pwynt bonws, nid oedd yn rhaid i gefnogwyr Scarlets aros yn hir.

Roedd y Gwyddelod wedi bachu Saia Fainga’a sin-binned am dynnu mâl i lawr yn anghyfreithlon ac o’r sgrym a ddilynodd, fe wnaeth pecyn y Scarlets siyntio’r cartref wyth ar draws y llinell i ennill cais cosb.

Methodd Steff Evans o drwch blewyn â dal cic drwodd, ond yna ni wnaeth unrhyw gamgymeriad gan ddinc glyfar gan Dan Jones i hawlio cais rhif pump ar 56 munud.

Gyda’r cefnogwyr mewn hwyliau plaid, roedd y gêm bellach yn y bag wrth i’r Scarlets wagio’r fainc.

Hawliodd y Gwyddelod eiliad drwy’r dyn hwnnw Tuisue, ond ni wnaeth leddfu’r ysbryd wrth i’r chwaraewyr a’r cefnogwyr ddathlu noson anhygoel yn y chwiban olaf.

Gwyddelod Llundain – ceisiau: A. Tuisue (2). S. Myer (2)

Scarlets – ceisiau: C. Baldwin, D. Jones, K. Hardy, Gôlau Cosb, S. Evans. Trosiadau: L. Halfpenny (3).