Scarlets yn troi’r steil ymlaen gyda cynnig gwych ar ail hanner

vindicoNewyddion

Trodd y Scarlets ail hanner wych yn wrthdrawiad Cwpan Her Ewropeaidd 46-5 yn erbyn Bayonne ym Mharc y Scarlets.

Ar ôl arwain 11-0 ar hanner amser, cynhyrchodd y tîm cartref ychydig o rygbi ysblennydd ar ôl yr egwyl i sicrhau buddugoliaeth pwynt bonws a chadw eu huchelgeisiau o gyrraedd camau taro allan y gystadleuaeth yn fyw.

Gyda’r maswr Angus O’Brien yn tynnu’r tannau yn arbenigol a’r ifanc y tu allan yn cefnogi bygythiad cyson, fe ddisgynnodd y Scarlets o dan y goleuadau nos Sadwrn.

Roeddent wedi cael eu gorfodi i weithio’n galed i arwain 11-0 mewn cyfnod agoriadol corfforol.

Ond roedd gan y Scarlets ormod o gyflymder a dyfeisgarwch yn yr ail 40munud, er mawr lawenydd i’r ffyddloniaid cartref.

Cafodd y ddwy ochr eu cyfarch ag amodau tebyg i monsoon wrth iddyn nhw fynd i’r cae, ond roedd y Scarlets, gyda’r blaenasgellwr ifanc Jac Morgan ar y blaen, ar waith yn gyflym, gan hawlio cais cyntaf y gêm ar chwe munud.

Wrth sylwi ar ofod yn y cae cefn, rhoddodd y gwibiwr Steff Hughes gic glyfar i’r asgellwr Ryan Conbeer a ddangosodd gyflymder mawr a sgiliau pêl-droed gwych ymlaen a chyffwrdd i lawr cyn i’r bêl fynd yn farw.

Roedd y cefnwr Leigh Halfpenny yn llydan gyda’r trosiad llinell gyffwrdd, ond cafodd y cefnwr, a orffennodd gyda gêm bersonol o 21 pwynt, gwpl yn fwy o gyfleoedd wrth i Bayonne fynd yn aflan a’r dyfarnwr wrth i’r hanner fynd yn ei flaen.

Ymestynnodd rhif 15 y fantais gyda chwpl o lwyddiannau cosb, ond roedd angen rhywfaint o amddiffyniad cadarn ar y Scarlets i gadw eu llinell yn gyfan mewn ail chwarter a ddominyddwyd gan yr ymwelwyr.

Roedd y Scarlets yn amlwg mewn hwyliau penderfynol i roi eu rheolaeth ar ddechrau’r ail hanner a chroesodd Steff Evans bedwar munud ar ôl y chwiban, dim ond i’r swyddogion eu gwadu.

Fodd bynnag, buan y llwyddodd y dorf gartref i ddathlu ail gais a daeth ar hyd llwybr hen-ffasiwn ymlaen, a orffennodd gyda’r bachwr Ryan Elias yn croesi.

Dyna oedd yr ysgogiad i’r Scarlets dorri’n rhydd gydag Uzair Cassiem ac O’Brien yn sefydlu Kieran Hardy yn ei le ar gyfer y cyntaf o’i ddau gais.

Chwe munud yn ddiweddarach, cafodd y Scarlets eu pwynt bonws.

Gwelodd O’Brien fwlch yn amddiffyn Ffrainc, gwichian trwodd a dangos troad o gyflymder pothellog i gyrraedd y gwyngalch.

Gyda’r pwynt bonws yn y bag, chwaraeodd y Scarlets gyda rhyddid go iawn.

Fe rasiodd Hardy i mewn am ei ail yn dilyn llwyth aruchel gan Paul Asquith a byrstio o Corey Baldwin, yna manteisiodd Halfpenny ar wall wrth drin Bayonne i hawlio cais rhif chwech.

Bayonne gafodd y gair olaf trwy’r cefnwr Julien Tisseron, ond ychydig o gysur ydoedd.

Mae’r fuddugoliaeth yn golygu bod y Scarlets bedwar pwynt yn unig y tu ôl i arweinwyr Pwll 2, Toulon, y maen nhw’n cwrdd â nhw yn rownd pump ym Mharc y Scarlets ym mis Ionawr.

Scarlets – ceisiau: R. Conbeer, R. Elias, K. Hardy (2). A. O’Brien, L. Halfpenny. Trosiadau: Halfpenny (5). Gôlau Cosb: Halfpenny (2).

Bayonne – Cais: J. Tisseron.