Scarlets yn ymuno â chlybiau cymunedol i ddosbarthu nwyddau hanfodol i bobl fregus

Menna IsaacNewyddion, Newyddion Cymuned

Mae Scarlets yn ymuno â chlybiau cymunedol i helpu i ddod â bwyd a nwyddau hanfodol i bobl sy’n agored i niwed yn ystod pandemig COVID-19.

Mae nifer o glybiau rygbi lleol eisoes wedi ymuno i helpu i ddarparu pecynnau gofal o gynhyrchion hanfodol yn eu cymunedau eu hunain.

Gall y bobl sydd angen y pecynnau hyn anfon neges at Sefydliad Cymunedol y Scarlets, a fydd ar y cyd â Castell Howell, yn danfon i’r clybiau lleol. Yna byddant, trwy eu gwirfoddolwyr eu hunain, yn mynd â’r pecynnau i’r rhai sy’n agored i niwed yn eu hardal.

Dywedodd rheolwr Sefydliad Cymunedol y Scarlets, Caroline Newman: “Mae’r tîm yn Sefydliad Cymunedol y Scarlets wrth eu bodd â’r gefnogaeth a ddangoswyd gan clybiau yn y rhanbarth i gefnogi’r rhai mwyaf anghenus ar yr adeg heriol hon.

“Mae’n wych bod yn rhan o fenter sy’n dangos pan fydd amseroedd anodd yn tynnu pobl at ei gilydd er budd eraill.

“Hoffai’r sylfaen ddiolch yn fawr iawn i’r rhai a roddodd roddion, Castell Howell a’r holl wirfoddolwyr sy’n helpu i wneud i hyn ddigwydd.”

Os ydych chi, neu’n adnabod rhywun, sydd angen un o’r pecynnau hyn, cysylltwch â Sefydliad Cymunedol y Scarlets ar 01554 783933