Sean Fitzpatrick y Crysau Duon yn ymuno â Bwrdd y Scarlets

Rob LloydNewyddion

Mae’r Scarlets yn falch iawn o groesawu cyn-gapten y Crysau Duon, Sean Fitzpatrick, ar eu Bwrdd.

Chwaraeodd Sean 92 o Brofion fel bachwr dros Seland Newydd rhwng 1986 a 1997, gan arwain yr ochr ar 51 achlysur. Yn aelod o dîm y Crysau Duon a gododd Gwpan Rygbi’r Byd gyntaf 1987, mae’n cael ei gydnabod fel un o fawrion gêm y byd.

Bellach yn ddadansoddwr cyfryngau uchel ei barch ac yn siaradwr ysgogol, mae’n gadeirydd Academi Chwaraeon y Byd Laureus ac wedi bod yn aelod o fwrdd clwb Harlequins yn Uwch Gynghrair Gallagher ers 2008.

Daw Sean, sy’n ymuno fel cyfarwyddwr anweithredol a llysgennad byd-eang, yn aelod newydd diweddaraf Bwrdd y Scarlets yn dilyn cyhoeddiad yr wythnos hon y bydd Simon Muderack yn cymryd awenau Nigel Short fel Cadeirydd Gweithredol.

“Rwy’n gyffrous iawn fy mod yn ymuno â chlwb sydd â hanes mor gyfoethog,” meddai Sean. “Mae’r traddodiad a’r angerdd mor debyg i Seland Newydd a’r Scarlets yw’r agosaf at amgylchedd yn Seland Newydd rydw i wedi’i brofi, yn gwbl gymunedol, gyda ffocws llwyr ar ddatblygu talent leol a balchder yn eu cyflawniad.

“Mae’r strwythurau datblygu yn rhagorol, a ddangosir gan nifer y chwaraewyr Academi sy’n dod drwodd ac yn ennill contractau uwch a hefyd yn mynd ymlaen ac yn ennill anrhydeddau rhyngwladol, yn yr un modd â’r strwythurau hyfforddi.

“O ran y cyfleusterau ym Mharc y Scarlets, maen nhw cystal ag y gwelais i unrhyw le ledled y byd.

“Rwy’n cofio teithio yma; Chwaraeais yn y gêm ’89 ym Mharc Stradey yn y glaw a’r gwyntoedd a phrofais yr angerdd hwnnw yng Ngorllewin Cymru o lygad y ffynnon. Rwyf hefyd yn teimlo bod gen i gysylltiad personol â rygbi Cymru, mae yn fy ngwaed. Chwaraeodd fy nhad yn erbyn Cymru yng ngêm 1953 – y tro diwethaf i Gymru guro’r Crysau Duon – a mawrion fel Phil Bennett a Gareth Edwards oedd arwyr fy mhlentyndod. ”

Tynnodd Sean sylw hefyd at gryfder a gweledigaeth y Bwrdd Scarlets.

“Mae gan y Bwrdd gryfder rhyfeddol mewn dyfnder gydag ymrwymiad ar y cyd go iawn i weledigaeth a rennir a gwerthoedd cryf,” ychwanegodd.

“Mae’r uchelgais o ran ceisio tyfu’r clwb yn rhywbeth sydd wir yn fy nghyffroi; mae’r clwb yn uchelgeisiol ac rwy’n hoffi hynny. Mae’r byd yn newid ac mae Covid wedi cyflymu’r newid hwnnw. Rydym mewn sefyllfa i lunio rygbi am y 25 mlynedd nesaf; mae’r penderfyniadau rydyn ni’n eu gwneud nawr yn debyg i’r rhai roedden ni’n eu gwneud 25 mlynedd yn ôl. Rwy’n gweld hwn fel cyfle go iawn i gael dylanwad a helpu i dyfu’r gêm wych hon. ”

Wrth groesawu Sean i’r Scarlets, dywedodd y Cadeirydd Gweithredol newydd Simon Muderack: “Mae gallu sicrhau rhywun o dalent Sean yn siarad cyfrolau nid yn unig am uchelgais y Scarlets i ddod yn frand byd-eang ym myd rygbi, ond hefyd am yr atyniad. o’r hyn sydd gennym yma a’r hyn y mae’r clwb wedi’i adeiladu.

“Mae brand Scarlets eisoes yn cael ei ddeall yn dda ar blatfform byd-eang, bydd ychwanegu enw Sean Fitzpatrick at y rhestr o dalentau sy’n gysylltiedig â’r clwb yn cynyddu hynny ymhellach ac yn ehangu’r apêl yn ehangach nag y mae heddiw.”