Sgwrs gyda’r clo Jake Ball

Rob LloydNewyddion

Fe wnaethon ni ddal i fyny gyda Jake Ball yr wythnos hon i drafod y cyfnod cloi, amser teulu a’r heriau o’n blaenau

Sut wyt ti’n teimlo?

JB: Rwy’n teimlo’n dda iawn. Cefais fy atgyweiriad wedi’i wneud cyn y cyfnod cloi, roedd hynny’n ddiddorol, gwnes fy holl waith adfer a stwff ac mae wedi bod yn wych bod yn ôl i mewn a bod yn ôl yn chwarae. Mae’r tîm yma wedi bod yn wych, gan fy anfon trwy ymarferion adsefydlu, roedd yn rhaid i mi feddwl ychydig y tu allan i’r bocs gyda bagiau o reis a chwpl o ddarnau eraill dim ond oherwydd bod angen i lawer o’r ymarferion fod yn bwysau isel felly roeddwn i ychydig yn gyfyngedig gyda’r offer, ond mae yna ddigon o siarad gan y tîm meddygol yma ac roedd o gymorth mawr i mi fynd drwodd.

Sut gwnaeth y cyfnod clo eich helpu chi’n feddyliol ac yn gorfforol?

JB: Rydych chi’n cael cyfnod hir pan nad ydych chi’n mynd o gwmpas, ond ar yr ochr fflip rydych chi’n colli ychydig o galedwch corff sy’n ei gwneud hi’n bwysig bod gennych chi rai gemau i fynd â’r cnociau a’r lympiau. Mae hefyd yn amser i gael meddwl ffres. Mae yna lawer o bwysau yn y gêm ryngwladol sy’n cymryd cnoc yn emosiynol, yn fwy felly na’ch corff. I mi roedd hi’n braf treulio cymaint o amser ag y cefais gyda fy nheulu. Mae gen i dri o rai bach gydag un arall ar y ffordd. Roedd yn rhaid i mi dreulio llawer mwy o amser gyda nhw nag sydd wedi bod gen i erioed; gyda Chwpan y Byd a phopeth yn digwydd, nid wyf wedi bod adref lawer.

Pa mor rhyfedd yw dod i’r tymor newydd?

JB Mae’n od iawn. Nid ydym wir yn gwybod llawer am yr hyn sy’n digwydd gyda thimau De Affrica, p’un a ydynt yn mynd i fod yn chwarae rwy’n siŵr y daw hynny’n amlwg yn ystod y misoedd nesaf, yn dibynnu ar yr hyn sy’n digwydd gyda Covid. Yn y Scarlets mae’n ymwneud â chwarae’r hyn sydd o’n blaenau, gan ddechrau gyda Munster ddydd Sadwrn sy’n un anodd ac mae angen i ni ddechrau’n dda.

Sut mae delio â chwarae tu ol i ddrysau caeedig?

JB: Nid wyf yn mynd i ddweud celwydd, mae’n rhyfedd iawn pan fyddwch chi’n rhedeg allan ac nid oes sŵn, dim bloeddio, ond rydyn ni i gyd yn weithwyr proffesiynol ac rydych chi’n dod o hyd i ffordd o ysgogi eich hun a gweithio o gwmpas hynny.

Beth yw eich nodau personol?

JB : 50 o gapiau Cymru yw’r targed mawr nesaf i mi a hefyd gwthio ymlaen yn yr adran clo. Mae’n hollol amlwg bod yna gronfa o gloeon y byd yn haen uchaf y gêm ac rydw i’n credu’n fawr ei bod hi’n bosib i lawer o’r dynion hynny fod yn un neu ddau o bethau hanner y maen nhw’n eu gwneud sy’n ychwanegol. Mae hynny’n nod i mi, gan gynhyrchu un neu ddau o bethau ym mhob hanner sy’n sefyll allan ar ben yr hyn rydw i’n ei wneud eisoes.