Tîm y Dwyrain yn rhoi dechreuad gwych i’r flwyddyn newydd gyda buddugoliaeth wych yn erbyn Dreigiau Du

Kieran LewisNewyddion yr Academi

Mae’r tri thîm Gradd Oedran Rhanbarthol wedi bod ar waith yr wythnos hon, gan ddechrau gyda’r tîm dan 18 yn wynebu Gweilch i ffwrdd yn Aberafon nos Fawrth. Croesawodd tîm D16 y Gorllewin, Gleision y De i Ddinbych-y-pysgod neithiwr, tra bod tîm y Dwyrain wedi teithio i Ystrad Mynach i wynebu Dreigiau Du.

Croesawodd tîm D16 y Gorllewin, Gleision y De i Ddinbych-y-pysgod neithiwr, tra bod tîm y Dwyrain wedi teithio i Ystrad Mynach i wynebu Dreigiau Du.

Roedd tîm dan 18 yn edrych i godi o’u colled yr wythnos diwethaf i’r Gleision ond yn anffodus, ni aeth y gêm eu ffordd a gorffenodd y Gweilch deg pwynt ar y blaen. Dyma grynodeb y gêm;

Dyma grynodeb y gêm;

16’ Gôl Gosb- Jac Tregoning 0-3

21’ Gweilch Cais a Throsiad 7-3

33’ Cais -Sam O’Connor 7-8 34’ Trosiad – Jac Tregoning 7-10

Hanner Amser 7-10

41’ Gweilch Cais a Throsiad 14-10

52’- Cerdyn Melyn Sam O’Connor

52’ Gôl Gosb Gweilch- 17-10

62’ Gôl Gosb Gweilch- 20-10

Sgôr Terfynol 20-10

Roedd hi’n amser i’r timau dan 16 oed i ddisgleirio neithiwr (dydd Mercher 29ain o Ionawr), roedd y ddau dîm yn chwilio am beth amser gêm i wella a mynd yn ôl i mewn i bethau ar ôl y flwyddyn newydd. Croesawodd y Gorllewin, Gleision y De i Glwb Rygbi Dinbych-y-pysgod lle roedd yr ymwelwyr yn dominyddu’r hanner cyntaf gyda 3 chais yn olynol.

Brwydrodd y Scarlets yn ôl ychydig cyn hanner amser i ddangos eu agwedd penderfynol gyda Harry Fuller yn ychwanegu’r sgoriau holl bwysig i’r bwrdd. Cododd bechgyn y Scarlets yn yr ail hanner y cyflymdra gydag ychydig o wynebau ffres oddi ar y fainc ailosod i sgorio cais arall trwy ddwylo Lucca Setaro a’i drosi’n ddiweddarach gan Josh Hathaway. Ond roedd chwarae i ddal i fyny ychydig yn rhy hwyr i fechgyn y Gorllewin wrth i’r Gleision sicrhau eu buddugoliaeth gyda chais olaf yn yr ail hanner.

GORLLEWIN v Gleision De

5’ Cais Gleision 0-5

20’ Cais + Trosiad Gleision 0-12

32’ Cais Gleision 0-17

35’ Cais Harry Fuller 5-17

Hanner Amser 5-17

38’ Cais Lucca Setaro + Throsiad Josh Hathaway 12-17

55’ Cais Gleision 12-22

Sgôr Terfynol 12-22

Wedi’i leoli heb fod ymhell o’r A470, croesawyd tîm y Dwyrain gan Dreigiau y De yn y Ganolfan Rhagoriaeth Chwaraeon yn Ystrad Mynach neithiwr (dydd Mercher 29ain o Ionawr). Roeddent hefyd yn chwilio am gyfle i ail-grwpio a mynd i’r afael ag ail gam y Bencampwriaeth a dyna’n union a wnaethant.

Roeddent hefyd yn chwilio am gyfle i ail-grwpio a mynd i’r afael ag ail gam y Bencampwriaeth a dyna’n union a wnaethant.

Cychwynnodd Scarlets y Dwyrain ar y droed dde gyda chais o ddwylo Cian Trevelyan a throsiad gan Luke Davies.

Ychwanegwyd tri chais arall at y sgorfwrdd trwy ddwylo Ifan Davies, Luca Giannini ac Iestyn Gwiliam i gyd wedi eu trosi’n ddiweddarach gan Luke Davies. Aeth y Dwyrain i mewn i hanner amser ar y blaen, gyda dim ond caniatáu un cais i’r tîm cartref.

Dechreuodd yr ail hanner gyda’r Dreigiau’n dial gyda chais arall ond cymerodd y Scarlets yr ail hanner yn eu dwylo eu hunain a sgorio dau gais arall ac un trosiad i gadarnhau eu buddugoliaeth o 19-40.

Siaradodd Alun Jones, Prif Hyfforddwr y Dwyrain ar ôl y gêm meddai; “Roedd yn berfformiad dymunol iawn heno. Rydym wedi gweithio’n galed i ddatblygu ein gêm yn unol â’r ffordd y mae’r rhanbarth wedi esblygu eleni. Roedd yn wych gweld y bechgyn yn rhoi hynny ar waith ar y cae, ac yn rhoi’r ymdrech fwyaf.

Fe wnaethon ni chwarae gêm agored ac eang er gwaethaf amodau heriol yn gynnar. Er bod gennym lawer i’w weithio o hyd ac agweddau i ddatblygu ymhellach, rydym yn teimlo bod y grŵp yn tyfu. Rhoddodd y Dreigiau groeso cynnes fel bob amser gan gadw gornest galed i fynd tan y diwed

DWYRAIN v Dreigiau Du

10’ Cais Cian Trevelyan + Throsiad Luke Davies 0-7

20’ Cais Dreigiau 5-7

30’ Cais Ifan Davies + Throsiad Luke Davies 5-14

32’ Cais Luca Giannini + Throsiad Luke Davies 5-21

35’ Cais Iestyn Gwiliam + Throsiad Luke Davies 5-28

Hanner Amser 5-28

37’ Cais + Throsiad Dreigiau 12-28

Cais Harrison Griffiths + Throsiad Luke Davies 12-35

Cais Luca Giannini 12-40

Cais + Throsiad Dreigiau 19-40

Sgôr Terfynol 19-40

Gêmau i Ddod;

Scarlets D18 v RGC – Dydd Sul 2il Chwefror – CG 14:30 – Cae Hyfforddi Parc y Scarlets

Scarlets Dwyrain v Gweilch y Dwyrain – Dydd Mercher 5ed Chwefror – CG 19:15 – Prif Gae Parc y Scarlets

Scarlets Gorllewin v Dreigiau Du – Dydd Mercher 5ed Chwefror – CG 19:15 – Clwb Rygbi Dinbych-y-pysgod