Tom James i alw amser ar ei yrfa broffesiynol

Rob LloydNewyddion

Mae asgellwr y Scarlets, Tom James, wedi cyhoeddi ei fod yn ymddeol o rygbi proffesiynol, gan ddod â gyrfa dros 14 tymor i ben.

Aeth Tom i’r gorllewin i ymuno â’r Scarlets ar gyfer dechrau ymgyrch 2019-20 a daeth yn aelod hynod boblogaidd o’r garfan.

“Gyda llawer o amser i feddwl, rydw i wedi penderfynu ymddeol o rygbi proffesiynol,” meddai Tom.

“Rydw i wedi caru’r cyfle y mae’r Scarlets wedi’i roi i mi y tymor hwn. Mae wedi bod yn brofiad anhygoel yn cwrdd â chwaraewyr, hyfforddwyr a staff newydd a fydd yn ffrindiau am oes.

“Wrth edrych yn ôl, mae gen i atgofion hyfryd dros y 14 mlynedd diwethaf; o arwyddo fy nghytundeb cyntaf gyda’r Gleision, rhedeg allan i Twickenham i wneud fy ymddangosiad cyntaf yng Nghymru yn erbyn Lloegr yn 2007 a’r cwpl o dymhorau a gefais gyda Exeter Chiefs.

“Rydw i wedi cael profiadau anghredadwy mewn cymaint o wledydd ac mae hynny i gyd yn ganlyniad i rygbi.

“Rwyf wedi bod yn ffodus fy mod wedi cael fy hyfforddi gan yr hyfforddwyr gorau ac wedi chwarae gyda rhai o chwaraewyr gorau’r byd, gan gynnwys fy eilun Gareth Thomas (Alfie).”

Ychwanegodd y chwaraewr 33 oed: “I’r holl gefnogwyr, y teulu rygbi yn ei gyfanrwydd, ni allaf ddiolch digon i chi i gyd, ond mae’r diolch mwyaf oll yn mynd i’m teulu fy hun, ffrindiau a’r llu o bobl sydd wedi helpu fi trwy fy ngyrfa.”

Cyn ymuno â’r Scarlets, roedd Tom wedi chwarae 163 o gemau i Gleision Caerdydd ac yn hawlio safle fel prif sgoriwr cais gorau erioed yno gyda 60 cais. Mwynhaodd ddwy flynedd gyda Exeter Chiefs yn Uwch Gynghrair Lloegr a chafodd gyfnod byr hefyd gyda’i glwb tref enedigol, Merthyr.

Gwnaeth ‘TJ’ ei ymddangosiad cyntaf yng Nghymru fel chwaraewr 20 oed yn erbyn Lloegr yn 2007 ac aeth ymlaen i ennill 12 cap dros ei wlad, gan wneud ei ymddangosiad Prawf olaf yn erbyn yr Alban ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad 2016.

Dywedodd prif hyfforddwr y Scarlets Brad Mooar: “Mae TJ wedi bod yn anhygoel. Yn anffodus, cafodd anaf trwy’r Chwe Gwlad felly o bwynt chwarae ychydig ni chafodd gymaint o gemau ag y byddai wedi gobeithio, ond oddi ar y cae, fel uwch weithiwr proffesiynol, y gwerth y mae wedi’i ddwyn gyda’i brofiad ac mae bywiogrwydd wedi bod yn wych.

“Rwyf wrth fy modd iddo ei fod wedi cael y profiad cadarnhaol hwn yn y Scarlets ac yn awr i allu gwneud y penderfyniad hwn ar ei delerau ei hun. Fel y dywedais, mae wedi bod yn wych yn y garfan ac o’i chwmpas. Mae wedi mwynhau gyrfa ragorol ac rydym i gyd yn dymuno’n dda iddo, ynghyd â’i wraig Brooke a’i blant.”