Tri Scarlet wedi enwi yn ochr Cymru dan 20 i wynebu Ffrainc

Natalie JonesNewyddion

Enwir tri Scarlet yng ngharfan dan 20 Cymru i herio Ffrainc yn eu gwrthdaro nesaf yn y Chwe Gwlad yn Stadiwm Zipworld, Bae Colwyn nos Wener (7.35yh).

Mae Hooker Dom Booth, a oedd yn rhan o garfan diwrnod gêm y Scarlets yn erbyn Caeredin y penwythnos diwethaf, wedi’i enwi yn y XV cychwynnol, yn ogystal â’r blaenasgellwr a’r capten Jac Morgan. Mae’r Prop Callum Williams yn cymryd ei le ar y fainc ailosod.

Mae’r canolwr Osian Knott, a groesodd am ddau gais yn y golled i Iwerddon y tro diwethaf, ar fin cael cyfnod hir ar y llinell ochr ar ôl cael llawdriniaeth ar anaf i’w ben-glin. Mae Lock Jac Price hefyd yn cael ei ddiystyru oherwydd anaf.

Mae’r prif hyfforddwr Gareth Williams wedi gwneud saith newid i gyd o’r golled yng Nghorc.

“Fe allech chi weld yn yr ail hanner yn erbyn Iwerddon lle gwnaethon ni roi’r elfen honno o rygbi pwysau yn ei le byddem yn cael gwerth da ohoni – pe gallem fod wedi gwneud hynny ar ychydig mwy o achlysuron yn yr hanner cyntaf byddai’r gêm honno wedi mynd i lawr i y wifren, ”meddai Gareth Williams, prif hyfforddwr yr U20au.

“Mae Ffrainc wedi bod yn gludwyr baneri dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn y grŵp oedran hwn – rydyn ni’n edrych ymlaen at ddod â nhw i Fae Colwyn i wynebu’r her o fynd i fyny yn eu herbyn.

“Rydyn ni’n ymwybodol o’r hyn sydd i ddod ond rwy’n gobeithio y bydd y siom o gêm Iwerddon yn gyrru ein bechgyn ymlaen gan y gallai’r gêm honno fod wedi bod yn llawer agosach pe na byddem wedi cyflawni gwallau yn yr hanner cyntaf. Yn y pen draw, rydyn ni eisiau parhau i roi ein hunain yn y swyddi hynny. “

Cymru U20 v Ffrainc U20, Stadiwm Zipworld, dydd Gwener 21ain o Chwefror, CG 19:35 (Yn fyw, BBC2 Cymru)

15 Jacob Beetham, 14 Frankie Jones, 13 Bradley Roderick, 12 Aneurin Owen, 11 Mason Grady; 10 Sam Costelow, 9 Ellis Bevan, 1 Theo Bevacqua, 2 Dom Booth, 3 Ben Warren, 4 James Fender, 5 Ben Carter, 6 Ioan Davies, 7 Jac Morgan ©, 8 Morgan Strong

Eilyddion: 16 Will Griffiths, 17 Callum Williams, 18 Archie Griffin, 19 Rhys Thomas, 20 Gwilym Bradley, 21 Dafydd Buckland, 22 Joe Hawkins, 23 Josh Thomas