Viva Scarlets! Mark yw ein Scarlet nesaf ar y Map

Kieran Lewis Newyddion

Enw: Mark Evans

Oedran: 37

Ble yn y byd ydych chi’n byw ar hyn o bryd?

Cadiz, Sbaen

Pryd wnaethoch chi ddechrau dilyn y Scarlets a pham?

Dechreuais cefnogi gan pan wnaethom nhw eu ffurfio ond dim ond tua 10 mlynedd yn ôl y dechreuais ddilyn a gwylio’r rhan fwyaf o’u gemau. Rwy’n eu cefnogi gan mai nhw yw fy rhanbarth lleol. Bachgen o Gaerfyrddin yn wreiddiol ydw i.

Pwy yw eich hoff chwaraewr?

Rhaid dewis Cubby boi!

Beth fu’ch uchafbwynt fel cefnogwr o’r Scarlets?

Rhaid mai ennill rownd derfynol y Pro 12 yn ôl yn 2017 yw’r uchafbwynt i mi!

Beth yw’r peth gorau am fod yn gefnogwr Scarlets?

Gwylio’r rygbi gwefreiddiol maent yn chwarae!