WEDI’I CHANSLO: THE PUSSYCAT DOLLS

GwenanNewyddion

Rydym yn flin i gyhoeddi bod cyngerdd The Pussycat Dolls, a chafodd ei gohirio oherwydd y pandemig Coronafeirws yn 2020, wedi’i chanslo.

Roedd y trefnwyr yn obeithiol i allu trefnu dyddiad newydd ar gyfer y cyngerdd unwaith i’r cyfyngiadau godi yn 2021, ond yn anffodus nad oedd dyddiad addas ar gael yng nghalendr y band.

Bydd pob unigolyn a brynodd tocyn yn derbyn ad-daliad llawn a ddylent gysylltu â’r gwerthwyr gydag unrhyw ymholiadau.

Ystyriwch bydd pob asiant tocynnau, lleoliadau a hyrwyddwyr yn brysur iawn yn ystod yr adegau anodd yma, felly os allwch ddelio a’r sefyllfa gydag amynedd wrth iddynt brosesu eich ad-daliad os gwelwch i fod yn dda.

Hoffwn ymestyn ddiolch am eich cefnogaeth a dealltwriaeth.