Y Mewnwr Will Homer yn arwyddo cytundeb gyda’r Scarlets

Rob LloydNewyddion

Mae’r Scarlets wedi ychwanegu at eu cronfa o adnoddau yn safle’r mewnwr trwy arwyddo Will Homer o Jersey Reds.

Mae’r chwaraewr 24 oed yn gyn chwaraewr rhyngwladol dan-20 Lloegr a dreuliodd bedair blynedd yn ochr Uwch Gynghrair Gallagher yng Nghaerfaddon.

Bydd yn brwydro yn erbyn Gareth Davies, Kieran Hardy a Dane Blacker ar gyfer y crys Rhif 9 ym Mharc y Scarlets.

Dywedodd Glenn Delaney, prif hyfforddwr y Scarlets: “Mae Will yn fewnwr â sgôr uchel gyda chyflymder a llygad go iawn am fylchau. Bydd yn ychwanegu opsiwn arall at grŵp cyffrous o fewnwyr sydd gennym yma eisoes.

“Bydd yna lawer o rygbi rhyngwladol yn y tymor sydd i ddod ac rydyn ni’n disgwyl i Gareth fod i ffwrdd am gyfnodau hir felly mae’n bwysig bod gennym ni opsiynau ym mhob safle. Mae wedi bod yn wych cael Will yma gyda ni ac mae wedi ymgartrefu’n dda yn y grŵp. ”

Cynrychiolodd Will Loegr ar lefel dan 18 a dan 20 oed, lle chwaraeodd yn yr un ochr â chanolwr y Scarlets, Johnny Williams

“Rwy’n falch iawn o gael y cyfle hwn gyda Scarlets,” meddai. Roeddwn i’n edrych am her newydd ar ôl mwynhau fy amser yn Jersey a phan gysylltodd Scarlets, neidiais ar y cyfle.

“Mae yna lawer iawn o ansawdd yma yn safle’r mewnwr ac rydw i’n edrych ymlaen at yr her i gael y crys.”