Y Scarlets a chlybiau lleol i daro’r ffordd eto gyda 500 fwy o becynnau bwyd yn cael eu danfon

Rob LloydNewyddion, Newyddion Cymuned

Mae Sefydliad Cymunedol y Scarlets, ynghyd â 40 o glybiau llawr gwlad, wedi cychwyn ar ail don o ddosbarthiadau pecyn bwyd ledled y rhanbarth.

Yn gynharach y mis hwn, aethpwyd â mwy na 300 o’r pecynnau sy’n cynnwys bwydydd hanfodol i aelodau’r cyhoedd a oedd yn hunan-ynysu yn ystod y pandemig coronafirws.

Mae’r sefydliad bellach wedi derbyn cyllid ychwanegol ar gyfer y fenter ac ar y cyd â chyfanwerthwyr bwyd Sir Gaerfyrddin mae Castell Howell wedi llunio 500 pecyn arall i’w dosbarthu ddydd Mawrth a dydd Mercher (Ebrill 22 a 23).

Bydd aelodau o garfan chwarae’r Scarlets, tîm cymunedol y Scarlets a gwirfoddolwyr o glybiau rygbi lleol a hybiau rygbi merched yn cymryd rhan yn y prosiect.

Mae Oil4Wales unwaith eto yn darparu tanwydd ar gyfer y faniau, tra bod cyd-bartneriaid masnachol Nando’s, Blas y Tir a’r cyflenwr bwyd anifeiliaid anwes Burns hefyd wedi ymuno â rhoddion ar gyfer y pecynnau.

Sefydliad Cymunedol y Scarlets yw cangen elusennol y Scarlets a sefydlwyd yn ddiweddar.

Esboniodd y rheolwr y sefydliad, Caroline Newman: “Mae pobl yn ei chael yn anodd iawn yn yr amseroedd heriol hyn. Yn ogystal ag ymdopi â’r amgylchiadau anarferol rydyn ni i gyd yn ein cael ein hunain ynddynt, mae’n rhaid i rai o’r rhai sy’n derbyn pecynnau reoli wrth ofalu am blant â chyflyrau sy’n cyfyngu ar fywyd neu blant ag awtistiaeth ddifrifol.

“Mae gan eraill gyflyrau meddygol difrifol eu hunain. Os gall Sefydliad Cymunedol y Scarlets wneud bywyd ychydig yn haws ar hyn o bryd, rydym ond yn rhy falch o allu.

“Mae derbynwyr wedi bod mor ddiolchgar o wybod bod ychydig bach o help ar y ffordd. Dywedodd un fenyw a dderbyniodd becyn y tro diwethaf wrthyf ‘Nid wyf yn gwybod beth fyddai pobl fel fi yn ei wneud gyda phobl fel chi i’n helpu ni allan. Ni allaf fynegi digon pa mor ddiolchgar ydw i ’.

“Hoffem ddweud diolch yn arbennig i Castell Howell unwaith eto. Hefyd, diolch enfawr i Oil4Wales, sy’n rhoi tanwydd ar gyfer cerbydau’r sefydliad eto yn ogystal â Burns, sydd wedi rhoi cyflenwadau o fwyd cath a chŵn i helpu’r rhai nad ydyn nhw’n gallu dod o hyd i gyflenwadau ar gyfer anifeiliaid anwes eu teulu, Blas y Tir a Nando’s.

“Rydyn ni mor ddiolchgar o gael y partneriaid hyn.”

Caroline Newman yn trafod y prosiect pecynnau bwyd.

Dyma’r clybiau rygbi a hybiau rygbi merched WRU sydd wedi cymryd rhan yn y fenter.

Aberaeron, Aberystwyth, Amman Utd, Rhydaman, Burry Port, Betws, Bynea, Aberteifi, Cefneithin, Crymych, Felinfoel, Fishguard & Goodwick, Fffwrnes Utd, Hwlffordd, Kidwelly, Llambed, Llandeilo, Llanymddyfri, Llandybie, Llanelli, Llangennech, Llanelli Merched Mynydd Mawr, Milford Haven, Arberth, New Dock Stars, Newcastle Emlyn, Neyland, Penybanc, Pontyberem, Pontyates, St Clears, Stradey Sospans, Tenby Utd, Trimsaran, Tumble, Tycroes, Whitland, Yr Hendy.