Y Scarlets yn gweini gwledd ar ddarbi Ddydd San Steffan

vindicoNewyddion

Fe wnaeth y Scarlets weini gwledd arbennig Dydd San Steffan i hawlio eu buddugoliaeth fwyaf erioed dros y Gweilch o flaen Parc y Scarlets a oedd wir dan ei sang.

Sgoriodd y tîm cartref drwyddo draw, gan sgorio chwe chais mewn buddugoliaeth ddominyddol o 44-0.

Cyffyrddodd yr asgellwyr Ryan Conbeer a Steff Evans am ddau gais, tra croesodd yr eilydd Kieran Hardy a’r blaenasgellwr Josh Macleod hefyd.

Cyflwynodd Leigh Halfpenny arddangosfa wych arall, gan gicio 12 pwynt, ond y maswr Angus O’Brien a gipiodd wobr seren-y-gêm yn olynol, gyda chynnig cymorth ar gyfer pump allan o’r chwe chais.

O flaen torf o 13,682, cymerodd y Scarlets reolaeth gynnar, gan fosio meddiant a thiriogaeth.

Roedd amddiffynfa’r Gweilch yn profi’n ystyfnig yn gynnar, ond Halfpenny a dorrodd y cam olaf gyda chic gosb ar y marc 18 munud.

Chwe munud yn ddiweddarach roedd y dorf gartref ar eu traed i ddathlu sgôr agoriadol wych gan yr asgellwr Evans.

Fe ddaeth trwy gwpl o basiau craff y tu mewn gan O’Brien ac Aaron Shingler gydag Evans yn gwneud y gweddill i rasio drosodd o dan y pyst.

Yna trosodd Halfpenny gic gosb arall wrth i’r Scarlets gynnal eu gafael ar yr ornest.

Yna yn eiliad olaf yr hanner, cafodd y Scarlets ail gais.

Ymosodiad bygythiol arall oedd y Gweilch ar y droed gefn, ailgylchwyd y bêl ac O’Brien eto a roddodd gic traws-gae â phwysau hyfryd i mewn i lwybr Conbeer.

Roedd gan yr asgellwr ifanc ddigon i’w wneud o hyd, ond fe gododd y bêl ar gyflymder a rasio’n glir o’r amddiffyn i sgorio dros y gwyngalch.

Ychwanegodd Halfpenny gic lwyddiannus arall ac roedd y Scarlets 20-0 i fyny ar yr egwyl.

Er gwaethaf y glaw yn trymhau am yr ail gyfnod, ni wrthododd buddugoliaeth ddi-baid y Scarlets.

Roedd Blade Thomson a Sam Lousi wrth wraidd yr ymdrech y blaenwyr, tra bod Macleod ar ei orau yn sgwrio ar yr egwyl.

Ar ôl i Luke Morgan gael ei ddangos y garden felyn am dacl uchel ar Conbeer, fe hawliodd yr asgellwr ei ail cyn i Evans gasglu pêl bownsio am gais pwynt bonws.

Gyda’r Scarlets yn ennyn hyder, cipiodd yr eilydd Kieran Hardy yr ochr ddall, yna ychwanegodd Macleod gais rhif chwech, gan gymryd pas glyfar gan Ryan Lamb i blymio drosodd yn yr un gornel â’i gais arobryn yn yr un gêm ddwy flynedd yn ôl.

Roedd y Scarlets o’r farn bod ganddyn nhw seithfed yn hwyr, dim ond i sgôr hyd y cae o Hardy gael ei ddiswyddo gan y swyddogion am ergyd hwyr yn gynharach yn y symudiad.

Yn y munudau olaf dangoswyd Jake Ball a Werner Kruger cardiau melyn, ond llwyddodd y Scarlets 13 dyn i ddal allan i atal eu cystadleuwyr am y tro cyntaf rhag cael unrhyw pwyntiau ar y sgorfwrdd.

Scarlets – ceisiau: S. Evans (2), R. Conbeer (2), K. Hardy, J. Macleod. Trosiadau: L. Halfpenny (3), A. O’Brien. Gôlau Cosb: Halfpenny (2).