Ysbyty maes Parc y Scarlets i’w enwi’n ‘Ysbyty Enfys Scarlets’

Rob LloydNewyddion

Heddiw mae’r Scarlets wedi trosglwyddo ysbyty maes Parc y Scarlets yn swyddogol i’r GIG i helpu’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19.

Mewn trawsnewidiad rhyfeddol sydd wedi cymryd ychydig dros dair wythnos, mae tri safle yn y stadiwm wedi cael eu trawsnewid yn gyfleusterau meddygol a fydd i ddechrau i ddarparu 350 o welyau i’r awdurdod iechyd lleol.

Mae contractwyr wedi bod yn gweithio rownd y cloc yng nghyfleuster hyfforddi Dan Do Juno Moneta, Lolfa Quinnell a’r cyntedd llawr cyntaf yn Stondin y De i gyflawni’r gwaith.

Mae Parc y Scarlets yn un o wyth lleoliad sydd wedi cael eu troi’n ysbyty maes ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac sydd wedi’i enwi’n ‘Ysbyty Enfys Scarlets’. Mae Enfys (rainbow) yn adlewyrchiad o’r symbol gobaith a ddewiswyd ar gyfer y pandemig.

Dywedodd rheolwr cyffredinol rygbi Scarlets, Jon Daniels: “Mae’n ymddangos dim ond ychydig wythnosau yn ôl bod y chwaraewyr yn y ysgubor yn hyfforddi, nawr mae’r cyfleuster yn barod fel ysbyty maes. Mae wedi bod yn anhygoel gweld pa mor gyflym y mae’r safleoedd yn y stadiwm wedi’u trosi a gwaith diflino pawb sy’n gysylltiedig yw hynny, gan gontractwyr lleol, gwirfoddolwyr a’n staff yma ym Mharc y Scarlets. Mae’r gymuned wedi tynnu at ei gilydd i wneud i hyn ddigwydd.

“Rydyn ni wedi cael pobl yn gweithio oriau hir i gael yr ysbyty yn barod ac rydyn ni’n diolch iddyn nhw i gyd a’u teuluoedd.

“I feddwl, mae cwpl o’n cyn brentisiaid rygbi, Darren Daniel ac Ian Jones, a oedd gyda ni ym Mharc Stradey 16 neu fwy o flynyddoedd yn ôl, wedi bod yma gyda’u busnesau eu hunain yn gweithio ar y prosiect. Mae’n dangos cymaint o ymdrech gymunedol enfawr y bu. “

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Hywel Dda wedi bod yn gweithio gyda’r Scarlets ar drawsnewid y stadiwm ers diwedd mis Mawrth.

Dywedodd Steve Moore, prif weithredwr Hywel Dda: “Mae’r ymdrechion y mae ein cydweithwyr a’n partneriaid mewn awdurdodau lleol, busnesau preifat gan gynnwys Parc y Scarlets, contractwyr a’n staff ein hunain wedi’u gwneud yn ddim byd llai na rhyfeddol ac rwyf am estyn fy niolch yn bersonol i bawb am ddod at ei gilydd a gwneud i hyn ddigwydd yng nghanol pandemig byd-eang difrifol iawn. ”

Ychwanegodd y Cynghorydd Emlyn Dole, arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae’n wirioneddol rhyfeddol yr hyn y mae ein contractwyr wedi’i gyflawni i ni mewn cyn lleied o amser. Rwyf am ddiolch i bob dyn a dynes sydd wedi bod yn rhan o’r cyflawniad aruthrol hwn – rwyf wedi ymweld â’r safleoedd ac wedi gweld lefel y gwaith sy’n cael ei wneud, yr ymrwymiad a ddangosir gan y gweithlu a’r gwaith tîm anhygoel a’r ymdeimlad o cymuned sydd wedi eu pweru drwodd.

“Mae’r bobl hyn wedi bod yn barod, ddydd ar ôl dydd, i adael diogelwch eu teulu a’u cartrefi i weithio o gwmpas y cloc i ddarparu’r ysbytai hyn ac maent yn haeddu pob un diolch – rydych chi wedi gwneud Sir Gaerfyrddin yn falch iawn. ”