CAIS

Image
Image

CAIS

Mae CAIS yn rhaglen newydd sbon wedi ei datblygu gan y Scarlets mewn partneriaeth ag Ysgol Trimsaran ac Ysgol Llangynnwr. Nod y rhaglen yw ymgysylltu disgyblion o Gyfnod Allweddol 2 ag Addysg Gorfforol, wrth ddysgu.
Register Now
Wrth weithio gydag athrawon yn y rhanbarth dros y pum mlynedd diwethaf, rydym yn deall bod dulliau addysgu yn newid ac fel sefydliad chwaraeon proffesiynol, nid yw bellach yn ddigon i weithio gydag ysgolion; cyflwyno sesiynau sgiliau sylfaenol yn yr iard chwarae. Rydym yn deall pa mor amrywiol yw ein busnes ac yn gallu darparu profiad dysgu cyfoethocach i'r disgybl, trwy ymgysylltu â rygbi ar wahanol lefelau. Mae'r holl gynlluniau gwersi wedi'u hysgrifennu gan athrawon ar gyfer athrawon yn unol â'r Cwricwlwm Cenedlaethol, yn cwmpasu; Mae rhifedd, llythrennedd, addysg gorfforol, mathemateg a daearyddiaeth a'r sesiynau sgiliau i gyd yn adlewyrchu hyn.