CiC

CiC

YMUNWCH Â CiC HEDDIW

PRIS £25 (£5 O OSTYNGIAD I DDALWYR TOCYN TYMOR)

Boed eich bod yn dechrau ar eich taith rygbi neu’n cael eich cyflwyno i’r Scarlets am y tro cyntaf, neu os ydych yn gefnogwr brwd yn barod, aelodaeth CiC yw’r ffordd gorau i ddangos eich cefnogaeth!

Fel grwp o gefnogwyr ifanc, mae bod yn aelod o CiC yn dod a chi’n agosach at y clwb ac fe fydd yn eich rhoi ar y llwybr cywir i fod yn gefnogwr o’r Scarlets am oes!

Mae yna llond lle o fuddion o fod yn aelod:

  • Mynediad am ddim a rhodd ym Mharti Nadolig Cochyn gyda charfan y Scarlets
  • Cyfle i ennill lle ar fws Cochyn yng Ngharnifal Nadolig Llanelli
  • Mynediad i'r gystadleuaeth i ddewis mascot ar gyfer gêm gartref (i blant oed 6-11 yn unig)
  • Taleb tocyn teulu i gêm gartref y Scarlets o'ch dewis (gwaharddiadau mewn lle)
  • Gostyngiad oddi ar bris gwersylloedd rygbi'r Scarlets

Am wybodaeth pellach neu i archebu cysylltwch â’r Swyddfa Docynnay ar 01554 29 29 39. Nodwch, os oeddech chi’n aelod y llynedd fe fydd angen i chi brynu aelodaeth eto i barhau yn rhan o CiC.

Beth wyt ti’n aros am? Cofrestra nawr am £25!*

* Dalwyr Tocynnau Tymor i dderbyn £5 oddi ar y pris.