Clwb Busnes

Image

Mae gan brofiad lletygarwch diwrnod gêm y Scarlets enw da iawn am fod yn un o'r  profiadau mwyaf cofiadwy a phleserus ym myd chwaraeon Cymraeg. Rydym yn cyfuno brand ac arddull rygbi ar y cae y Scarlets gyda chroeso cynnes yn Lolfa Quinnell. Dyma'r lle i rwydweithio neu ymlacio.

Mae Aelodaeth i Glwb Busnes  yn cyfuno profiad cyffrous o wylio rygbi gyda phrofiad cysurus lletygarwch. P'un a ydych am greu argraff ar eich cleientiaid presennol neu ddarpar gleientiaid, neu am dreulio amser gyda'ch teulu a'ch ffrindiau, rydych chi'n siŵr o gael profiad cadarnhaol iawn ym Mharc y Scarlets.

I ddeall mwy am y buddion sy'n gysylltiedig â dod yn Aelod o’r Clwb Busnes, ffoniwch y Tîm Masnachol ar 01554 783944 neu e-bostiwch [email protected]

SUT ALLWN NI EICH HELPU?

NAWDD

I ddarganfod sut y gall eich busnes fanteisio ar bartneriaeth nawdd gyda'r Scarlets, cysylltwch drwy ffonio 01554 783944 neu e-bostiwch [email protected]

HYSBYSEBU

Am restr o'r cyfleoedd hysbysebu sydd ar gael, cysylltwch a gallwn drafod eich gofynion personol, ffoniwch 01554 783944 neu e-bostiwch [email protected]

LLETYGARWCH DIWRNOD GÊM

Os hoffech mwy o wybodaeth neu i archebu un o'n pecynnau arbennig, ffoniwch 01554 783944 neu e-bostwich [email protected]

CYFLEUSTERAU

Stadiwm Parc y Scarlets yw un o leoliadau gorau ar gyfer cyfarfodydd a digywddiadau yng Ngorllewin Cymru, darganfyddwch mwy am gynedleddau, ciniawau, priodasau a phartïon Nadolig, ffoniwch 01554 783939 neu e-bostwich [email protected]