Therapyddion ar gyfer gemau gradd-oedran

GwenanSwyddi

Mae Scarlets yn chwilio am therapyddion brwdfrydig i ddarparu gwasanaeth ad-hoc ar gyfer gemau gradd oedran dynion a merched.

Cyfrifoldebau

– Gweithio diwrnod gêm

– Gweithio yn ystod ymarferion

– Strapio

– Cymorth cyntaf

– Cymryd nodiadau manwl

Cymwysterau angenrheidiol

Gradd Ffysiotherapi/ Therapi chwaraeon

Cymhwyster Trawma Lubas/WRU

Profiad Strapio

Tystysgrif DBS

Profiad ym maes rygbi yn ddelfrydol

Cysylltwch â [email protected] am fwy o wybodaeth ynglŷn â buddion y swydd a gwybodaeth tâl.