TOCYNNAU TYMOR 2021-22


AR WERTH NAWR

Mae tocynnau tymor y Scarlets yn sicrhau:

  • Mynediad blaenoriaeth i seddi ym Mharc y Scarlets ar gyfer 11 gêm gartref (9 URC + Gemau Cwpan Pencampwyr)
  • Blaenoriaeth ar gyfer rowndiau 'knockout' Ewrop
  • 10% oddi nwyddau'r Scarlets
  • 10% oddi becynnau lletygarwch
  • Talebau partner unigryw (gan gynnwys bwyd, diod a diwrnodau allan)
  • Mynediad blaenoriaeth i'n rhaglen diwrnod gêm ddigidol
  • A llawer mwy o fuddion cyffroes

Mawr obeithiwn bydd cefnogwyr yn cael dychwelyd i'r stadiwm yn fuan, ond os cawn ein hatal rhag cynnal gemau gyda thorfeydd oherwydd cyfyngiadau parhaus Covid-19, bydd gwerth y gemau y gwnaethoch eu colli yn cael eu ad-dalu fel credyd pro-rata. Bydd yr ad-daliad hwnnw’n mynd i’ch cyfrif ‘E-ticketing’ a gellir ei ddefnyddio ar gyfer prynu tocynnau gêm a thymor yn y dyfodol yn ogystal â bwyd a diodydd a pecynnau lletygarwch.

Mae'n argoeli i fod yn dymor arall i'w gofio gyda'r Scarlets yn ôl lle maen nhw'n perthyn yn bwyta ar fwrdd uchaf rygbi Ewrop ac rydyn ni'n edrych ymlaen at gael eich cefnogaeth y tu ôl i'r clwb unwaith eto.

Arhoswch yn ddiogel ac yn iach ac edrychwn ymlaen at y diwrnod pan allwn eich croesawu yn ôl i'r Parc eto.

Diolch

Tîm y Scarlets

LAWRLWYTHWCH NEU EDRYCHWCH AR EICH PECYN GWYBODAETH TOCYN TYMOR ISOD 

PRISIAU

  OEDOLYN
(18 - 59)
IEUENCTID
(6 - 16)
CONSESIWN
(60+)
OEDOLYN IFANC
  PRIS CYNNAR PRIS LLAWN PRIS CYNNAR PRIS LLAWN PRIS CYNNAR PRIS LLAWN PRIS CYNNAR PRIS LLAWN
OCHR Y DRE £85 £90 £20 £25        
SAFLE SEFYLL £170 £185 £15 £20 £150 £165 £70 £80
SAFONOL £200 £220 £20 £25 £190 £200 £90 £100
UWCHRADD £255 £375 £25 £30 £230 £245 £100 £110
1872 £285 £310 £25 £30 £265 £275 £100 £110
STRADE £325 £355 £27 £32 £300 £320 £105 £115
CARWYN £575 £600            
DEBENTURE £475 £500            
CADAIR OLWYN £140 £150            
TEULU 1+1 £130 £140            
TEULU 2+2 £260 £280            
SUT I YMUNO Â’R PAC

Cwestiynnau cyffredin

AR Y WE
Rwyt ti ond clic neu ddau o adnewyddu dy Docyn Tymor neu i ymuno â ni fel aelod newydd. Manylion ar tickets.scarlets.wales

DROS Y FFÔN

Cysyllta ar 01554 29 29 39 ac fe fydd un o’n aelodau staff yn egluro’r broses. Swyddfa Docynnau ar agor 09:00 tan 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae’n bosib i’r oriau agor newid ar ddiwrnodau gêm, mwy o fanylion ar gael ar y wefan. Wybodaeth

YN Y SWYDDFA*

Mae’n bosib adnewyddu yn y Swyddfa Docynnau yn ystod ariau agor. Bydd angen ffurflen gais wedi ei chwlbhau a dogfennau prawf ar gyfer unrhyw ostyngiadau. * Edrychwch ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer oriau agor diweddaraf gan eu bod yn newid yn wythnosol. 

OPSIYNAU TALU

Cerdyn Credyd / Debyd

Ry’n ni’n derbyn pob cerdyn Credyd/Debyd ar wahan i Amex, Diners Club, Solo ac Electron.

Siec
Mae’n rhaid gwneud pob siec yn ddaladwy i Scarlets Regional Ltd.

Arian Parod

Ry’n ni ond yn gallu derbyn arian parnod mewn person yn y Swyddfa Docynnau.

Debyd Uniongyrchol

Talu mewn 6 rhandaliad misol

Am wybodaeth pellach am opsiynau talu, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau 01554 29 29 39