Am set o flaenwyr! Mae cefnogwyr y Scarlets yn dewis eu XV gorau

Aadil MukhtarNewyddion

Mae cefnogwyr y Scarlets wedi bod yn dewis eu XV gorau o’r oes ranbarthol ac ar ôl wyth rownd o bleidleisio rydych chi wedi dewis pecyn eithaf anhygoel o flaenwyr.

Mae yna gymysgedd gwych o sgil, pŵer, athletau a phrofiad helaeth i ddarparu’r llwyfan ar gyfer yr hyn a fydd yn rhaniad cefn gwefreiddiol.

Felly dyma pwy rydych chi wedi’i dewis ymlaen llaw.

Rob Evans (prop pen rhydd)

Yn aelod o’r garfan bresennol, roedd Rob yn rhan o’r tîm a enillodd deitl yn 2016-17. Yn ymgyrchydd profiadol ac yn rheolaidd ar y llwyfan rhyngwladol, gwnaeth y prop o Sir Benfro ei ymddangosiad cyntaf yn y Scarlets yn ôl yn 2013. Roedd Rob wrth ymyl ag Iestyn Thomas yn y bleidlais.

Ken Owens (bachwr)

Mae gan ein capten presennol agos at 250 o ymddangosiadau mewn crys Scarlets ac mae’n cael ei ystyried yn eang fel un o’r fachwyr uchaf ei barch ym myd rygbi y byd. Gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf yn 2006 ac mae bellach yn ei 14eg tymor gyda’r Scarlets. Enillydd ysgubol y bleidlais hon.

John Davies (prop pen tynn)

Chwaraeodd John ddwy ochr y sgrym ym Mharc y Strade ond yn safle’r pen tynn lle profodd y mwyaf effeithiol mewn pecyn a safodd droed wrth droed gyda’r gorau yn Ewrop. Gwnaeth y gwr o’r gorllewin boblogaidd 256 ymddangosiad mewn crys Scarlets dros naw tymor.

Jake Ball (ail reng)

Roedd hon yn ornest dynn rhwng clo presennol Cymru a’r cyn-gapten Vernon Cooper. Ond Jake a gafodd y nod gyda 53% o’r bleidlais. Yn gludwr pwerus, mae Jake wedi chwarae 120 o weithiau i’r Scarlets ers cyrraedd o Awstralia yn 2012.

Tadhg Beirne (ail reng)

Yn arwydd cymharol isel o Leinster, daeth Tadhg yn un o sêr rygbi Ewrop, gan adeiladu enw da fel blaenwr athletaidd a oedd yn rhagorol wrth droi dros y bêl wrth dorri lawr. Pleidlais agos arall rhwng chwaraewr rhyngwladol Iwerddon a chyn-ffefryn Stradey, Chris Wyatt.

Simon Easterby (blaenasgellwr ochr ddall)

Mewn maes o ansawdd uchel, daeth cyn gapten a phrif hyfforddwr y clwb i’r brig gyda 46% o’r bleidlais. Yn gystadleuydd a allai chwarae ar draws y rheng ôl, mwynhaodd chwaraewr rhyngwladol Iwerddon 11 tymor yn chwarae i’r Scarlets cyn mynd i hyfforddi.

John Barclay (blaenasgellwr ochr agored)

Profodd gêm ryngwladol yr Alban yn boblogaidd iawn yn ystod ei bum tymor yng Ngorllewin Cymru. Wedi chwarae ar draws y rheng ôl ac yn absenoldeb y Ken Owens a anafwyd, arweiniodd y Scarlets at eu buddugoliaeth teitl Guinness PRO12 yn 2017. Enillodd y bleidlais o flaen ei gyn-gydweithiwr rheng ôl James Davies.

Scott Quinnell (Rhif 8)

Roedd SQ yn rym natur yng nghefn sgrym y Scarlets, gan ddod yn un o’r rhwyfwyr cefn mwyaf dinistriol yn y gêm. Yn rhan o’r tîm a enillodd deitl yn 2003-04, chwaraeodd 179 o weithiau dros 12 tymor a bu hefyd yn gapten ar y clwb. Yn anghyffyrddadwy yn yr arolwg barn hwn gyda 92% o’r bleidlais.

Cadwch lygad ar sianeli cymdeithasol y Scarlets am y pleidleisiau nesaf.