Amser i bleidleisio dros eich Chwaraewr y Mis Ionawr Intersport

vindicoNewyddion

Mae’n amser i bleidleisio eto gyda chefnogwyr Scarlets yn cael cyfle i ddewis Chwaraewr y Mis Intersport ar gyfer mis Ionawr.

Dim ond tair gêm oedd i ddewis ohonyn nhw – buddugoliaeth haeddiannol dros Gleision Caerdydd ym Mharc yr Arfau i ddechrau 2020; colled gartref yng Nghwpan Her gartref i Toulon ac yna’r fuddugoliaeth pwynt bonws cofiadwy dros Wyddelod Llundain yn Stadiwm Madejski a sicrhaodd le i’r Scarlets yn rownd wyth olaf y gystadleuaeth.

Rydyn ni unwaith eto wedi dewis pedwar chwaraewr sydd wedi sefyll allan ac mae hi nawr i fyny i’r cefnogwyr bleidleisio i’r enillydd ddilyn yn ôl troed Kieran Hardy (Hydref), Josh Macleod (Tachwedd) a Leigh Halfpenny (Rhagfyr).

Dyma’r enwebeion;

Aaron Shingler

Mae cefnwr rhyngwladol Cymru wedi bod yn bresenoldeb aruthrol yn llinell y Scarlets ac roedd yn ddylanwad mawr ar fuddugoliaethau’r Gleision a’r Gwyddelod yn yr ardal honno. Wedi bod yn ôl ar ei orau ar ôl gwella o anaf tymor hir i’w ben-glin.

Tevita Ratuva

Mae’r clo Ffijiaidd yn prysur droi yn ffefryn cefnogwyr i lawr i’r gorllewin. Yn dawel oddi ar y cae, mae ‘Tex’ wedi bod yn gwneud ei siarad ar y cae, gan gyflwyno arddangosfa seren-o’r-gêm yn erbyn y Gleision, gan gael effaith oddi ar y fainc yn erbyn Toulon a bod wrth wraidd arddangosfa dominyddol gan y blaenwyr yn Reading.

Uzair Cassiem

Wrth ei fodd gan y cefnogwyr, mae ‘Cass’ ar y rhestr fer am bedwerydd mis yn olynol. Yr ail gludwr uchaf yn y Cwpan Her, mae wedi cynnal ei safonau trwy gydol yr ymgyrch ac wedi gwneud ymdrech herfeiddiol yn erbyn Toulon enfawr. Roedd hefyd i’r amlwg yn erbyn y Gleision a’r Gwyddelod.

Steff Evans

Daeth Tex i ffwrdd â medal seren y gêm ym Mharc yr Arfau, ond gallai fod wedi cael ei rhoi yn hawdd i Steff, a oedd yn asgellwr a oedd yn aros allan yn y gêm honno. Cymerodd ei cyfrif o geisiau am y tymor i wyth gyda cheisiau yn erbyn Toulon a Gwyddelod. Ym mis Ionawr hefyd fe gytunodd ar gytundeb newydd gyda’r Scarlets.

I fwrw’ch pleidlais dilynwch y ddolen yma