Ben Franks wrth ei fodd â her sgrym newydd ym Mharc y Scarlets

Rob LloydNewyddion

Mae’r hyfforddwr sgrymio newydd Ben Franks yn credu y bydd y rhwyfwyr blaen ifanc sy’n dod i’r amlwg yn y Scarlets yn dysgu llawer iawn o hyfforddi ochr yn ochr â’r fintai ryngwladol yn y garfan.

Mae pecyn y Scarlets yn ymfalchïo mewn chwe blaenwr rheng flaen rhyngwladol – y gwibiwr Ken Owens, Ryan Elias, Rob Evans, Wyn Jones, Samson Lee a Springbok Werner Kruger – chwaraewyr sydd â llawer iawn o brofiad i’w trosglwyddo i’r genhedlaeth nesaf.

Ymunodd Franks, enillydd Cwpan Dwbl y Byd, â thîm hyfforddi Glenn Delaney yn yr haf ac mae’r hyn y mae wedi’i weld eisoes wedi creu argraff arno.

Mewn cyfweliad fel rhan o ddarllediad S4C o ddychweliad Guinness PRO14 y penwythnos nesaf yn erbyn Gleision Caerdydd, dywedodd: “Mae gennym ni gymysgedd dda o brofiad ac ieuenctid yn y rheng flaen. Mae gennym Ken Owens ar un pen ac ar y pen arall mae gennym blant academi talentog iawn.

“Mae’n gyfle da i’r bois ifanc ddysgu ac i mi wrando ar y dynion hŷn i weld beth sydd ei angen arnyn nhw. I mi, roedd dysgu bob amser yn ysgogol felly os ydyn nhw’n gyffrous am ddysgu ac yn gyffrous am y sesiynau sgrym yna bydd hynny’n eu helpu i wella.

“Rydw i wedi bod wrth fy modd yn gweithio gyda nhw hyd yn hyn. Nid yw’n ymwneud â mi, mae’n ymwneud â’r hyn y mae’r dynion hynny eisiau ei wneud oherwydd nhw yw’r rhai ar y cae a nhw yw’r rhai sy’n gorfod ei weithredu.

“Mae’n dda bod yn rhan o grŵp lle mae yna gymysgedd dda o brofiad ac ieuenctid.

“Mae yna lawer o chwaraewyr o safon ym mhecyn y Scarlets ond nid yw cryfder gwirioneddol y sgrym yn ymwneud â chwaraewyr unigol, mae’n ymwneud â gweithio fel wyth. Dyna’r peth anoddaf.

“Gallwch chi fynd â chwaraewyr allan yn unigol a’u helpu i weithio ar feysydd lle gallant wella, ond eu cael i weithio ar y cyd fel pecyn yw’r allwedd wirioneddol i lwyddiant. Felly dyna beth rydyn ni wedi bod yn ceisio treulio llawer o amser arno.

“Y peth gyda sgrymiau yw ei bod weithiau’n cymryd amser yn unig. Mae yna gyfuniadau o weithio gyda bois ac fel wyth.

“Mae hyder hefyd yn rhan fawr o sgrym lwyddiannus. Nid oes fformiwla hud.

“Gall dros nifer o gemau adeiladu rhywfaint o hyder ddod â sgrym ymlaen yn bell. Hoffwn feddwl y gallaf eu helpu ond rwy’n gwybod ei bod yn broses. ”

Yn flaenorol gyda Northampton Saints, cyhoeddodd Franks ei fod yn ymddeol o rygbi yn gynharach y tymor hwn.

Meddai: “Roedd yn gyfle da i mi. Cyhoeddais fy ymddeoliad yn eithaf cynnar cyn y cloi ac yna ar benwythnos cyntaf y cloi i lawr cefais alwad gan Glenn (Delaney).

“Roedd yn rhy dda o gyfle i mi wrthod. Rydw i wedi gweithio gyda Glenn o’r blaen felly roeddwn i’n gwybod ei fod yn rhywun y gallwn i weithio gyda nhw tra ei fod hefyd yn rhywun a allai fy herio.

“Roeddwn i’n gwybod bod Scarlets yn glwb da. Mae ganddyn nhw lawer o chwaraewyr talentog a hanes gwych felly roedd bod yn rhan o hynny yn apelio.

“Hefyd rydw i a fy nheulu yn bobl tref fach a nawr ein bod ni’n byw yn Hendy mae’n ein ffitio ni i ti. Ticiodd yr holl flychau i mi yn broffesiynol ac yn ddoeth i’r teulu. ”

Mae Scarlets yn dychwelyd i gamau PRO14 yn erbyn Gleision Caerdydd ddydd Sadwrn, Awst 22 (cic gyntaf 3yh, Premier Sports). Gallwch hefyd wylio’r gêm lawn ar S4C am 8yh yr un diwrnod.