Brad Mooar yn ffarwelio â chefnogwyr y Scarlets

Rob LloydNewyddion

Mae Brad Mooar wedi ffarwelio’n emosiynol â chefnogwyr y Scarlets wrth iddo baratoi i fynd adref i Seland Newydd.

Mae Scarlets wedi cyhoeddi y bydd y tîm hyfforddi ar gyfer tymor 2020-21 – o dan y prif hyfforddwr newydd Glenn Delaney – wrth y llyw pan fydd rygbi’n ailddechrau yn dilyn cyfnod cloi Covid-19, gyda Brad ar fin cymryd swydd gyda Ian Foster a’r Crysau Duon.

Mewn fideo personol i gefnogwyr, dywedodd Brad: “Newydd fod yn meddwl am y flwyddyn sydd wedi bod, y pêl-droed sydd wedi bod, y bobl rydyn ni wedi cwrdd â nhw a’r flwyddyn sydd o’n blaenau i ni yn Scarlets.

“Fe fyddwch yn gwybod nawr y byddwn yn gwneud hynny o dan grŵp y flwyddyn nesaf pan fyddwn yn ail-ymgynnull.

“Mae hynny’n golygu nad yw wyth chwaraewr a thri aelod o staff yn ail-ddychwelyd i’r Scarlets ac rydyn ni’n ffarwelio â rhai pobl ragorol sydd wedi rhoi gwasanaeth godidog i’n clwb gwych.

“Rydym hefyd yn croesawu rhai pobl newydd maes o law.

“Rydw i eisiau dymuno’r gorau i’r tîm, Glenn, y staff, y clwb am yr hyn sydd i ddod. Rwy’n gwybod eich bod chi’n gyffrous iawn ac mae’n grŵp gwych o bobl i symud ein clwb gwych ymlaen.

“I’r rhai sy’n symud ymlaen, pob hwyl hefyd; amseroedd cyffrous, i rai ansicr, ond bydd cyfleoedd yn bodoli rwy’n siŵr i chi bobl ragorol.

“I’r clwb a’r cefnogwyr, beth alla i ddweud, yn hollol odidog, beth yw grŵp gwych o bobl sy’n caru’r gêm ac yn caru’r clwb.

“Pan fyddaf yn meddwl am rai eiliadau ac amseroedd hwyl gwahanol, rydw i’n dal i gael fy nhynnu yn ôl at y sgyrsiau roeddwn i’n eu cael gyda’r enwog Phil Bennett a sut mae ei straeon bob amser yn ymwneud â phobl a phobl, nid eiliadau y gêm sy’n wirioneddol bwysig iawn a beth sy’n ein cadw ni i fynd yn y gêm wych hon o’n un ni. Gall y perthnasoedd, y bobl yn gyntaf ac yna’r gêm a’r canlyniadau a’r perfformiadau ddilyn.

“Mae’n ei gael, fe gafodd e, mae’n ei gael o hyd a dyna’r math o agwedd rydyn ni fel teulu wedi bod wrth ei bodd yn ei gweld yn ein hamser yma.

“Gan Anna, Laura, Charlie, Sam, fi fy hun a Dave y ci rydyn ni am ddiolch i chi am gyfle gwych rydyn ni’n wirioneddol ddiolchgar amdano. Mae bod wedi cwrdd â rhai pobl ragorol, i fod wedi eistedd yn y sedd hon, arwain y clwb gwych hwn am gyfnod a nawr ei weld yn cicio ymlaen ac yn mynd ymlaen o dan arweinyddiaeth Glenn yn gyffrous iawn i ni.

“Rwy’n credu ei fod wedi’i grynhoi orau mewn pennill a glywais unwaith sy’n mynd rhywbeth fel hyn,‘ Yn sgil yr hyn sydd y tu ôl i chi gadewch i’ch breuddwydion rygbi eich atgoffa bod eich dyfodol yn cychwyn yfory a bod eich gorau eto i ddod ’. Diolch yn fawr. ”