Brad Mooar yn talu teyrnged i gefnogaeth deithio odidog yn Toulon

Kieran LewisNewyddion

Mae Brad Mooar wedi talu teyrnged i’r “gefnogaeth odidog” a gefnogodd y Scarlets yn ystod eu gêm gyfartal epig yng Nghwpan Her Ewrop yn Toulon.

Gwnaeth mwy na 300 o gefnogwyr y daith i dde Ffrainc ac yn sicr fe wnaethant glywed eu hunain ymhlith torf o 10,000 a mwy yn y Stade Mayol.

Gwrthodwyd buddugoliaeth enwog i’r Scarlets dros pencampwyr Ewropeaidd deirgwaith pan yrrodd pecyn Toulon drosodd am gais wedi’i drosi’n ddwfn i amser stopio a enillodd fuddugoliaeth i dîm Ffrainc 17-16.

Ond ar ôl cymeradwyo cymeriad ei chwaraewyr, a frwydrodd gyda dim ond 14 dyn yn dilyn cerdyn felyn Tevita Ratuva yn yr ail reng ar ddiwedd yr hanner cyntaf, fe wnaeth y prif hyfforddwr gyfarch y cefnogwyr a oedd wedi gwneud y daith o Orllewin Cymru

Fe wnaethant sirioli’r chwaraewyr allan o’r gwesty wrth iddynt wneud y daith fer i’r llawr, yna canu eu calonnau allan trwy gyfarfyddiad Pwll 2.

“Rydw i nid yn unig yn falch o’r bechgyn, ond roedd y cefnogwyr, roedden nhw’n odidog, roedd eu clywed yn canu Sosban Fach uwchben cefnogwyr Toulon yn wych, fe allech chi weld eu bod yn wirioneddol falch o’r bechgyn,” meddai Brad.

“Rydyn ni’n wirioneddol ddiolchgar ac yn ddiolchgar eich bod wedi gwneud y daith i’n cefnogi. ”

Er gwaethaf y ffaith eu bod yn ddyn i lawr am yr ail gyfnod cyfan, cynhyrchodd y Scarlets arddangosfa amddiffynnol enfawr, gyda chic gosb a gôl gollwng Dan Jones (ei gyntaf i’r Scarlets) yn eu gwthio i mewn i arwain 16-10 – mantais a ddaliasant tan y eiliadau dramatig olaf.

Ychwanegodd Brad: “Mae hwn yn grŵp arbennig. Roedd yn ymdrech enfawr, roeddwn i’n wirioneddol falch o’r bois. Fe wnaethon ni gefnogi ein hunain, roedden ni’n feiddgar ac mae’r ffordd y gwnaethon ni i Toulon weithio mor galed i ddod dros y llinell ar y diwedd yn dangos faint mae’r crys yn ei olygu i’r grŵp hwn.

“Nid wyf ond yn siomedig gyda’r canlyniad; nid yr ymdrech, nid y bwriad, nid y perfformiad yn y modd y gwnaethom lynu gyda’n gilydd a chwarae i barhau i ennill. Roeddem ni i gyd ond yno ac rwy’n edrych ymlaen at y ddychwelyd ym mis Ionawr.

“Mae pobl yn dweud bod y grŵp hwn yn dyrnu uwchlaw ein pwysau; dydyn nhw ddim, maent yn perfformio lle rydyn ni eisiau bod. Mae’n ochr sy’n dda ac yn wirioneddol ar i fyny.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at fynd i’r gwaith i baratoi ar gyfer Ulster nos Wener ac yna dyma’r ddwy gêm yn erbyn Bayonne, sy’n gyfres fach hyfryd ac yn rhywbeth nad ydw i wedi bod yn rhan ohoni o’r blaen, yn chwarae’r un ochr gefn wrth gefn dros ddwy. wythnosau. ”

The Scarlets take on Bayonne on Saturday, December 14 with a 7.45pm kick-off. Tickets are available here