Brad Mooar yn trafod chwaraewyr sy’n dychwelyd yng Nghwpan y Byd a’r cefnogaeth yn Bayonne

Kieran LewisNewyddion

Dychwelodd Scarlets adref yn dilyn eu buddugoliaeth gyntaf ar bridd Ffrainc mewn pum mlynedd, gyda’r prif hyfforddwr Brad Mooar yn edrych ymlaen at groesawu mwy o’i chwaraewyr rhyngwladol i’r rhengoedd cyn dychwelyd dydd Sadwrn yn erbyn Bayonne yn Llanelli.

Fe wnaeth buddugoliaeth o 19-11 yn y Stade Jean-Dauger gadw’r Scarlets yn gadarn wrth chwilio am gymhwyster o Bwll 2 Cwpan Her Ewrop.

Gwnaeth Leigh Halfpenny ymddangosiad cyntaf trawiadol o’r ymgyrch, gan gicio 14 pwynt, tra bod rhai eraill o chwaraewyr Cwpan y Byd ar fin cymryd rhan ym Mharc y Scarlets y penwythnos hwn.

“Rwy’n falch iawn gyda’r ymdrech,” meddai Brad.

“Dyna oedd ein buddugoliaeth gyntaf yn Ffrainc mewn pum mlynedd; gwnaethom ddathlu hynny ac roedd yn ystafell newid eithaf hapus wedi hynny. Mae’r bechgyn yn gwneud gwaith da.

“Cawsom gwpl yn tynnu’n ôl yn hwyr cyn y gêm – Wyn (Jones), Samson (Lee), Gareth Davies – ac rydym yn edrych ymlaen at weld mwyafrif y garfan yn ôl gyda’i gilydd a rhoi cur pen dethol i ni a rhoi cyfle i fechgyn i dynnu crys y Scarlets ymlaen am y tymor hwn. ”

Ar bwnc chwaraewyr yn dychwelyd i weithred Scarlets yn dilyn Cwpan y Byd, ychwanegodd Brad: “Mae pobl yn gofyn a yw’n rhwystredig ac ati; nid yw’n rhwystredig i ni o gwbl. Mae gennym grŵp cyffrous iawn a grŵp llawn cyffro ac egni sy’n gwneud gwaith gwych.

“Mae’r cyfathrebu i ni wedi bod yn glir iawn. Mae’r cefnogwyr yn lle rhwystredigaethus oherwydd ein bod wedi cael noson wych arall o gefnogaeth ragorol. Mae pobl wedi mynd yr ail filltir honno gyda’r holl aflonyddwch teithio, newid hediadau, teithio trwy’r nos, a sylfaen gefnogaeth ragorol sydd gennym.

“Iddyn nhw, maen nhw eisiau gweld y garfan lawn ar waith ac rwy’n credu ei bod yn ddyledus.”

Ar ôl tair rownd o gamau Cwpan Her, mae Scarlets yn olrhain Toulon o bum pwynt. Disgwylir i’r timau gwrdd ym Mharc y Scarlets yn rownd pump ym mis Ionawr.

“Mae’n fater o roi tic yn y gemau, a’r ochr i guro nesaf yw Bayonne gartref y dydd Sadwrn hwn,” ychwanegodd Brad.

“Rwy’n credu ein bod yn agos iawn at gracio ochr, rydym yn delio â grŵp positif go iawn sy’n awyddus i wella ac yn awyddus i weithio allan sut i wneud hynny.”

Pan ofynnwyd iddo am berfformiad Halfpenny, ychwanegodd Brad: “Mae o safon fyd-eang. Mae wedi bod yn bleser ac yn fraint llwyr ei wylio yn mynd o gwmpas ei waith yr wythnos hon.

“Nid yw o reidrwydd yn dweud llawer yn y grŵp, ond pan fydd yn gwneud hynny mae’n iawn ar bwynt ac mae’n dal ei hun, a phawb, gan gynnwys yr hyfforddwyr, yn atebol mewn ffordd hyfryd iawn.

“Mae’r cyfan yn ymwneud â gwella a chael eglurder.

“Mae’n fraint llwyr gweithio gyda chwaraewr fel Leigh; dim ond ei wylio’n mynd ati i baratoi ar gyfer gêm a’r hyn y mae’n ei wneud ac i’w weld yn hapus ac yn gwenu yn gwisgo’r crys Scarlets hwnnw mewn ystafell wisgo fuddugol, mae’n wych. ”

Gwyliwch y Scarlets yn parhau â’u taith Cwpan Her gartref i Bayonne ddydd Sadwrn 7.45pm. Gwybodaeth am docynnau yma