Brad Mooar yn ymuno â her beicio elusennol Shane

Rob LloydNewyddion

Bydd prif hyfforddwr y Scarlets, Brad Mooar, yn mynd ar ei feic ddydd Mercher i ymuno â Shane Williams ar gyfer her beicio elusennol.

Mae Shane yn bwriadu teithio 774 milltir mewn un wythnos – dyma’r pellter yr oedd y cyn asgellwr Cymru a’r Llewod wedi bod i feicio mewn amryw o ddigwyddiadau elusennol yn 2020.

Bydd yr holl arian a godir yn cael ei roi i nifer o sefydliadau gan gynnwys y GIG.

Roedd Brad wedi bod yn bwriadu reidio taith Carten100 (Caerdydd i Ddinbych-y-pysgod) ynghyd â Shane eleni, ond yn lle hynny bydd yn beicio 100 milltir o’r her ar ei feic wat ei hun o’i gartref yn Hendy.

“Dywedais wrth Shane ychydig yn ôl, pe na baem yn chwarae ar ddiwrnod y Carten, byddwn yn neidio ar hynny gydag ef felly rwy’n mynd i ymuno am 100 milltir ar y wattbike yfory a reidio i ffwrdd,” meddai Brad.

“Os gallwch chi, ewch i mewn a chefnogwch; p’un a yw’n rhoi ‘like’ i ni, yn codi llaw atom neu’n bachu ychydig o arian i mewn ac yn cefnogi Shane ar yr ymdrech fawr hon. “

Ysbrydolwyd yr her gan ymdrechion enillydd Tour de France, Geraint Thomas, a gododd £ 300,000 i’r GIG trwy feicio am 36 awr dros dri diwrnod.

Mewn fideo a bostiwyd ar Instagram dywedodd Shane: “Geraint Thomas, rydych chi’n ffrind chwedlonol. Da iawn chi ar lwyddiant y daith feicio rydych chi wedi’i gwneud dros y tridiau diwethaf.

“Er ei fod wedi fy ysbrydoli, mae hefyd wedi gwneud i mi sylweddoli bod nifer o ddigwyddiadau elusennol yr oeddwn i fod i fod yn eu gwneud eleni sydd, yn anffodus, yn debygol o gael eu canslo neu eu gohirio, neu wedi cael eu canslo.

“Felly yn lle peidio â gwneud hynny, rydw i wedi penderfynu gwneud y cyfan mewn un ergyd – mewn saith diwrnod i wneud 774 milltir ar y beic.”

Bydd Shane yn cychwyn ar ei her fore Mercher a byddwn yn eich diweddaru ar gynnydd Brad ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y Scarlets .

Gallwch chi gymryd rhan yn Her Reidio Beicio Shane trwy glicio ar y ddolen yma