Chwaraewyr yn dychwelyd i hyfforddiant ym Mharc y Scarlets

Rob LloydNewyddion

Mae chwaraewyr y Scarlets wedi dychwelyd i hyfforddiant ym Mharc y Scarlets gyda’r prif hyfforddwr newydd Glenn Delaney wrth ei fodd gydag ymateb ei garfan.

Mae’r chwaraewyr wedi bod yn hyfforddi mewn grwpiau bach am gyfnod cyfyngedig o amser cyn dychwelyd at weithred Guinness PRO14 wedi’i dargedu ar gyfer Awst 22.

“Mae’n wych bod yn ôl,” meddai Glenn. “Mae wedi bod yn dri mis hir, fwy neu lai, ond er tegwch i’r bechgyn maen nhw i gyd wedi cadw eu hunain mewn siâp gwych ac wedi aros yn gysylltiedig.

“Rydyn ni’n hapus iawn gyda sut maen nhw wedi dod i mewn, mae eu hymateb wedi bod yn rhagorol. Dim ond cyfle iddyn nhw ddechrau mireinio nawr a meithrin eu goddefgarwch i chwarae rygbi.

“I bron pob un ohonyn nhw, hwn fyddai’r amser hiraf y bydden nhw wedi’i gael i ffwrdd. Pan feddyliwch am yr hyn y maent wedi’i golli, mae’n rhaid i ni adeiladu eu hunain wrth gefn. Bydd yn achos o adeiladu araf, ar yr adeilad blaen hwnnw i’r 22ain.

“Ar gyfer y cam cychwynnol hwn o hyfforddiant, mae’r chwaraewyr yn dod i mewn ar gyfer sesiynau hyfforddi cyfyngedig mewn grwpiau bach.

“Mae canllawiau Covid yn cyfyngu llawer ar yr hyn y gallwch chi ei wneud, ond mae’n debyg mai’r positif mwyaf fu pawb yn gweld ei gilydd eto.

Liam Williams

“Yn amlwg, gyda Covid bu newid ymddygiad llwyr; mae pawb yn troi i fyny i weithio, cael eu tymheredd wedi’i gymryd, llofnodi a llenwi holiadur, mae llifoedd unffordd ac ati. Mae yna lawer o bethau newydd i fynd trwyddynt, ond mae’r bechgyn yn addasu’n dda.

“Pan edrychwch ar yr hyn y mae’r timau meddygol a S&C wedi bod yn ei wneud wrth dynnu’r cynllun at ei gilydd, mae’r dynion wedi gwneud gwaith gwych, yn enwedig yn feddygol gyda’r arweiniad iechyd cyhoeddus a’r ymateb i Covid. Mae hynny wedi bod yn hollbwysig ac rydyn ni wedi gwirioni â chanllawiau Llywodraeth Cymru.”

Mae grŵp bach o chwaraewyr yn dal i wella ar ôl cael anafiadau, ond yn dod ymlaen yn dda.

“Mae gan y bechgyn eu grŵp eu hunain i fynd ac maen nhw wedi bod yn gwneud llawer o bethau ar eu pennau eu hunain,” ychwanegodd Glenn. “Maen nhw’n hyfforddi’n dda iawn ac yn edrych yn debygol y byddan nhw’n dal i symud drwodd ac rydyn ni’n mynd i gael rhywfaint o rygbi allan ohonyn nhw cyn bo hir. Ni fyddem yn bell oddi ar garfan cwbl ffit (ar gyfer Awst 22).

“Rydych chi’n gweld nifer o cyfyngiadau, gyda’r ffaith bod yna bethau posib bob amser ar y gorwel y mae’n rhaid i chi gofio amdanynt – efallai y bydd rhai yn ei wneud ac efallai na fydd rhai yn ei wneud yn hollol – ond ar hyn o bryd mae’n edrych yn gadarnhaol iawn i ni gael carfan llawn i ddewis ohono. ”

Mae gan Scarlets hefyd rownd wyth olaf Cwpan Her Ewrop yn erbyn Toulon i edrych ymlaen ato ym mis Medi.

“Mae hynny’n enfawr,” ychwanegodd Glenn. “Rydyn ni wedi ein cyffroi gan hynny, roedden ni’n edrych ymlaen at hynny cyn yr egwyl a’r newyddion gwych yw ei fod yn dal i fynd ymlaen.

“I ni, mae honno’n llinell amlwg iawn bod gennym ni ddwy gêm ddarbi ar y gweill a rownd yr wyth olaf yn Ewrop. Mae’n gyffrous, mae bwrlwm mawr yn y grŵp.”