Cosbau yn cyfrif yn gostus wrth i Gaeredin hawlio buddugoliaeth yn y Parc

Rob LloydNewyddion

Syrthiodd y Scarlets ar ochr anghywir y cyfrif cosb wrth i Gaeredin hawlio buddugoliaeth o 6-3 mewn Parc y Scarlets, a ysgubwyd gan law.

Nid oedd llawer rhwng yr ochrau mewn gornest a oedd yn y fantol tan y munudau olaf, ond llwyddodd Caeredin, gyda’u sgrym yn arf mawr, i hawlio’r ysbail.

Mewn amodau erchyll, chwaraeodd Scarlets â digon o uchelgais, tra bydd perfformiadau pobl ifanc fel Jac Morgan, Morgan Jones, Jac Price a Dom Booth wedi plesio’r prif hyfforddwr Glenn Delaney.

Ond nid oedd y tîm cartref yn gallu gwneud i’w siawns gyfrif pan oedd yn aeddfedu a hefyd cafodd yr ail reng Josh Helps ei gardio’n goch hanner ffordd trwy’r ail hanner.

Roedd y cyfrif cosb olaf o 20-4 o blaid Caeredin yn adrodd ei stori ei hun.

Dechreuodd Scarlets y gêm gyda digon o antur a bu bron i wrth-ymosodiad slic arwain at roi Morgan i ffwrdd.

Wrth i’r hanner fynd yn ei flaen, serch hynny, fe ddechreuodd Caeredin ennill cyfres o gosbau ar amser sgrym ac arweiniodd at sefydlu gwersyll yn eu tiriogaeth gartref.

Daeth prop rhyngwladol Cymru, Rob Evans, ymlaen ychydig cyn yr egwyl, ond gyda phenderfyniadau’n parhau i fynd ffordd Caeredin, dewisodd yr ymwelwyr ergyd yn y gôl a glaniodd y maswr Jaco van der Walt y gic syml ar y strôc o hanner amser i rhoi ei ochr 3-0 i fyny ar yr egwyl.

Dilynodd mwy o bwysau Caeredin ar ôl yr ailgychwyn, ond parhaodd amddiffynfa’r Scarlets i ddal yn gadarn.

Fe gyrhaeddodd Scarlets ar ochr dde’r dyfarnwr ar 50 munud ac arweiniodd at ergyd yn y pyst i’r maswr Angus O’Brien, na wnaeth unrhyw gamgymeriad o 40 metr allan.

Fodd bynnag, yn ôl daeth yr ymwelwyr. Cafodd Werner Kruger ei gosbi yn dilyn torri sgrym arall, yna rhoddodd van der Walt ei ochr 6-3 i fyny ar ôl i Scarlets gael eu cosbi am gamsefyll yn agos at eu llinell.

Yna daeth diswyddiad Helps am yr hyn a ystyriwyd yn her beryglus ar asgellwr Caeredin George Taylor.

Ar ôl ymgynghori â’r TMO, dangosodd y dyfarnwr Chris Busby yr ail reng yn goch, gan adael y Scarlets i lawr i 13 dyn.

Fodd bynnag, parhaodd y tîm cartref i greu siawns. Cafodd y pecyn ei ddal dros linell Caeredin ar 70 munud, yna bu bron i rhediad rhydd gan Paul Asquith arwain at sgôr.

Ond ni lwyddodd y Scarlets i ddod o hyd i ffordd yn ôl a Chaeredin a welodd y gêm am eu buddugoliaeth gyntaf yn yr ymgyrch.

Scarlets – Gôl Gosb: A. O’Brien

Caeredin – Gôl Gosb: J. van der Walt (2)