Cymru yn aros ym Mharc y Scarlets am weddill 2020

Rob LloydNewyddion

Bydd pob un o dair gêm gartref Cwpan y Cenhedloedd yr Hydref Cymru yn cael eu cynnal ym Mharc y Scarlets, cyhoeddodd Undeb Rygbi Cymru heddiw.

Roedd cynlluniau wrth gefn ar waith i chwarae gemau mewn lleoliad yn Llundain, er mwyn sicrhau’r refeniw mwyaf posibl o fynychiadau, gyda Stadiwm Principality yn cael ei ddiystyru oherwydd ymrwymiadau parhaus i ysbyty Dragon’s Heart.

Ond, wrth i ragolygon torfeydd ar fin dychwelyd i chwaraeon byw leihau ymhellach – oherwydd pandemig Covid-19 – mae’r WRU bellach wedi cadarnhau y bydd gemau rhyngwladol cartref gweddill Cymru eleni yn cael eu chwarae yn Llanelli.

“Nid yw’n gyfrinach bod mwy na thri chwarter yr incwm blynyddol sy’n cefnogi rygbi Cymru ar bob lefel yn dod yn uniongyrchol o’n gêm ryngwladol ac yn benodol o gynnal gemau Cymru o flaen torfeydd tuag at capasiti,” meddai Prif Swyddog Gweithredol yr WRU, Steve Phillips.

“Dyna pam y gwnaethom gynlluniau wrth gefn i chwarae gemau yn Llundain a pham yr ydym wedi aros cyhyd â phosibl cyn ymddiswyddo ein hunain i’r gobaith o chwarae‘ y tu ôl i ddrysau caeedig ’yng Nghymru.

“Mae’r newyddion hyn, pa mor anochel bynnag y gallai fod wedi dod yn ystod y dyddiau diwethaf, yn rhwystr ariannol, ond ni ragwelwyd ac mae mesurau wedi cael eu cymryd i liniaru ein colledion.

“Wrth gwrs rydyn ni’n deall bod yna ddarlun mwy ar waith ac mae’n rhaid i iechyd y genedl a’i unigolion, sy’n cynnwys ein cefnogwyr, chwaraewyr, gweinyddwyr a’r llu o wirfoddolwyr yn ein gêm ledled y wlad, ddod yn gyntaf.

“Ar nodyn cadarnhaol rydym yn falch iawn bod y gêm ryngwladol yn dychwelyd yr wythnos hon, y bydd Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2020 yn dod i ben o’r diwedd a bod gennym dwrnament cyffrous Cwpan y Cenhedloedd yr Hydref o’n blaenau.

“Rydyn ni’n gwybod y bydd y genedl yn tiwnio mewn a byddwn gyda ni ym Mharc y Scarlets mewn ysbryd os nad yn bersonol ac rydyn ni’n edrych ymlaen at y diwrnod pan fyddwn ni i gyd yn gallu ymgynnull unwaith eto mewn amgylchiadau mwy cyfarwydd yn Stadiwm Principality. ”

Bydd holl gemau Cwpan Cenhedloedd yr Hydref Cymru yn cael eu dangos yn fyw ar Amazon Prime Video ac, yn yr iaith Gymraeg, ar S4C, gyda’r cyfarfod wedi’i aildrefnu gyda’r Alban yn rownd olaf Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Guinness 2020 i’w ddangos gan y BBC.

Roedd Parc y Scarlets eisoes wedi’i gadarnhau fel y lleoliad cynnal ar gyfer gêm yr Alban ar 31 Hydref yn ogystal ag agorwr Cwpan Cenhedloedd yr Hydref yn erbyn Georgia ar 21ain Tachwedd, gyda Stadiwm Dinas Caerdydd yn cynnal cyfarfod Chwe Gwlad Merched Cymru gyda’r Alban ddydd Sul 1 Tachwedd.

Nawr bydd cartref enwog rygbi’r Scarlets yn cynnal gwrthdaro pellach yng Nghwpan Cenhedloedd yr Hydref Cymru yn erbyn Lloegr, ar 28 Tachwedd a Rownd Derfynol y Play-Off – gyda’r wrthblaid eto i’w phenderfynu – ddydd Sadwrn 5ed Rhagfyr.

“Er ei bod yn siomedig chwarae’r gemau hyn heb gefnogwyr hoffem ddiolch i bawb sy’n dilyn, yn cefnogi ac yn cymryd rhan yn Rygbi Cymru a’n partneriaid am eu hamynedd yn ystod yr amseroedd hynod heriol hyn,” ychwanegodd Phillips.

“Rydyn ni, wrth gwrs, yn hynod ddiolchgar i’r staff ym Mharc y Scarlets a Bwrdd y Scarlets am ein lletya ar gyfer y pedair gêm bwysig hyn.”

Dywedodd Phil Morgan, Prif Swyddog Gweithredol Scarlets: “Mae llawer iawn o waith wedi mynd i mewn y tu ôl i’r llenni gan staff Undeb Rygbi Cymru ac yma ym Mharc y Scarlets ac rydym yn falch o fod yn gartref i’r ochr genedlaethol ar gyfer ymgyrch gyfan yr hydref. Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu Wayne a’r tîm yma’r penwythnos hwn ar gyfer yr hyn sy’n addo bod yn gêm gyntaf hynod ddifyr yn erbyn yr Alban. ”

GEMAU CYMRU 2020:

Cymru v Yr Alban, dydd Sadwrn Hydref 31ain, CG 14.15, Parc y Scarlets (2020 Chwe Gwlad Guinness) BBC / S4C

Iwerddon v Cymru, dydd Gwener Tachwedd 13eg, CG 19.00, Stadiwm Aviva, Dulyn (Cwpan Cenhedloedd yr Hydref) Channel 4 / Amazon Prime Video / S4C

Cymru v Georgia, dydd Sadwrn Tachwedd 21ain, CG 17.15, Parc y Scarlets (Cwpan Cenhedloedd yr Hydref) Amazon Prime Video / S4C

Cymru v Lloegr, dydd Sadwrn Tachwedd 28ain, CG 16.00, Parc y Scarlets (Cwpan Cenhedloedd yr Hydref) Amazon Prime Video / S4C

Cymru v TBC (Dydd Sadwrn Rhagfyr 5ed, CG 16.45, Parc y Scarlets (Rownd Derfynol Ail-chwarae Cwpan Cenhedloedd yr Hydref), Amazon Prime Video / S4C

Bydd darllediadau Cwpan Cenhedloedd yr Hydref Amazon ar gael i’w wylio gyda’r app Prime Video ar setiau teledu, dyfeisiau symudol, consolau gemau, blychau pen set, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire tablets neu ar-lein.

Bydd gwylwyr hefyd yn gallu gwylio tair gêm bwll Cwpan Cenhedloedd yr Hydref yng Nghymru, yn erbyn Iwerddon, Georgia a Lloegr, a’u pedwaredd gêm ar benwythnos y Rowndiau Terfynol, yn fyw ar sianel rhad ac am ddim yr iaith Gymraeg, ar ôl i’r darlledwr ddod i gytundeb â Rygbi’r Chwe Gwlad Cyf.

Sut i wylio S4C

Mae S4C ar gael ar: Sky 104, Freeview 4, Virgin TV 166 a Freesat 104 yng Nghymru

Sky 134, Freesat 120 a Virgin TV 166 yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon

Mae S4C HD ar gael i wylwyr Sky a Freesat yng Nghymru a ledled y DU.

Yn fyw ar-lein ac ar alw ar s4c.cymru a thrwy ddefnyddio’r app S4C Clic ar gyfer iOS a Google Play.

Gall gwylwyr ledled y DU hefyd gwylio S4C ar BBC iPlayer, tvcatchup.com, tvplayer.com ac YouView.