Cyn-Scarlet John Barclay yn cyhoeddi ei ymddeoliad o rygbi

Rob LloydNewyddion

Mae’r cyn-scarlet John Barclay wedi cyhoeddi ei fod yn ymddeol o rygbi ar ôl gyrfa broffesiynol o 16 mlynedd.

Chwaraeodd Barclay 108 gêm i’r Scarlets dros bum tymor a bu’n gapten ar yr ochr am eu buddugoliaeth Guinness PRO12 dros Munster yn Nulyn yn 2017.

Cyhoeddodd cefn-rwyfwr rhyngwladol yr Alban y newyddion fore Sadwrn a mynd at y cyfryngau cymdeithasol i gyfrif swyddogol y Scarlets gan ddweud “diolch am roi atgofion oes i mi!”

Enillodd Barclay 76 cap i’r Alban a chwaraeodd mewn tri Chwpan Rygbi’r Byd. Gadawodd Orllewin Cymru yn 2018 ar ôl smentio’i hun fel ffefryn cefnogwyr enfawr a derbyniodd lafar mawr pan ddychwelodd i Barc y Scarlets yn lliwiau Caeredin ym mis Chwefror.

Meddai: “Ar ôl llawer o feddwl, rwyf wedi penderfynu galw amser ar fy ngyrfa. Pan wyddoch, rydych chi’n gwybod ac er bod COVID-19 wedi gadael gorffeniad rhwystredig, nid yw’r diwedd yn ymwneud â’r freuddwyd. Mae’r stori gyfan wedi bod yn freuddwyd.

“Mae’r cyfle i ddod i wneud y peth roeddwn i’n ei garu fel swydd am 16 mlynedd wedi rhoi digon o atgofion i mi bara am oes.

“Tra bod gemau a oedd yn arbennig o gofiadwy, ac yn ddi-os byddaf yn colli creulondeb corfforol y gêm, yr hyn y byddaf yn ei golli yn fwy na dim yw’r cyfeillgarwch a’r ymdeimlad o gyflawni ar ôl gêm, mae hynny’n dod o rannu nod a phwrpas ar y cyd gyda ffrindiau. Roedd yr atgofion oddi ar y cae mor hynod â’r rhai arno.

“Roedd cael capio y tu hwnt i fy mreuddwyd gwylltaf fel plentyn yn tyfu i fyny. Bydd gallu bod yn gapten ar fy ngwlad yn rhywbeth y byddaf yn falch ohono yn dragwyddol y tu hwnt i unrhyw beth arall.

“I’r clybiau y gwnes i chwarae iddyn nhw; Glasgow, Scarlets a Chaeredin. Rwy’n teimlo’n wirioneddol freintiedig fy mod wedi chwarae i’r clybiau hyn. Mae sôn arbennig am Scarlets yn anghenraid a roddodd fy atgofion gorau imi mewn cyfnod gwych o bum mlynedd. Nid yw symud clybiau bob amser yn gweithio allan. Rwy’n teimlo’n hynod lwcus fy mod i wedi bod yn y lle iawn ar yr amser iawn gyda rhai chwaraewyr, hyfforddwyr a dynion rhagorol yn ystod fy nghyfnod yno. Tîm, diwylliant, traddodiad a threftadaeth wedi’u hymgorffori mewn un clwb.

“Ac yn bwysicaf oll i fy nheulu, gwraig a thri o blant am fy nghefnogi a chaniatáu imi ddilyn fy mreuddwyd, diolchaf ichi. Heb eich cefnogaeth chi, ni fyddai dim o hyn wedi bod yn bosibl.

“Diolch am yr atgofion. Does dim byd arall y byddai’n well gen i fod wedi’i wneud. ”