Diweddariad i galendr yr URC

Rob LloydNewyddion

Cafodd y datganiad canlynol ei gyhoeddi gan yr URC ar amserlen gemau 2021-22.

“Mae amserlen ar gyfer tymor 2021-22 URC yn cael ei gwblhau. Mae rhaid i’r amserlen cydymffurfio gyda chanllawiau teithio ar draws ein tiriogaethau ac yn barod wedi’i rhannu gydag ein clybiau a darlledwyr. Gan i’r darlledwyr nawr dechrau penderfynu ar amseri deledu ymysg ein saith partner darlledu rydym yn disgwyl i ganiatau’r dyddiadau i’r cyhoedd mor gynted ag sy’n bosib.