Diweddariad tocynnau tymor a thocynnau gêm ar gyfer ymgyrch 2019-20

Rob LloydNewyddion

Yn gyntaf oll, gobeithiwn eich bod chi a’ch teuluoedd yn ddiogel ac yn iach yn ystod yr amser anodd hwn.

Bydd llawer ohonoch wedi darllen y cyhoeddiad yn nodi y bydd pencampwriaeth Guinness PRO14 yn ailddechrau ym mis Awst.

Yn anffodus, mae’r sefyllfa barhaus gyda Covid-19 a rheoliadau’r llywodraeth ynghylch pellhau cymdeithasol yn golygu ei bod yn annhebygol y bydd cefnogwyr yn gallu mynychu’r gemau a fydd yn ffurfio gweddill yr ymgyrch.

Nawr bydd gan lawer ohonoch gwestiynau am yr hyn sy’n digwydd nesaf o ran tocynnau tymor cyfredol yn ogystal â phecynnau ar gyfer y tymor nesaf.

Cyn gohirio’r tymor hwn, roeddem i fod i chwarae tair gêm arall ym Mharc y Scarlets – Dreigiau, Leinster a Munster – yn ogystal â gêm Dydd y Farn ‘gartref’ yn erbyn Gleision Caerdydd yn Stadiwm y Principality.

Bydd gan gefnogwyr sydd wedi prynu tocynnau gêm unigol, deiliaid tocynnau tymor a deiliaid tocynnau hanner tymor amryw o opsiynau, gyda’r manylion llawn i’w cadarnhau maes o law.

Rydym wedi bod yn gweithio ar yr atebion technegol sy’n ofynnol i gyflawni’r opsiynau hyn a byddwn yn rhoi gwybod i gefnogwyr y manylion llawn unwaith y bydd y systemau ar waith.

Mae nifer o gefnogwyr wedi gofyn i ni sut y gallant helpu’r clwb ar yr adeg hon ac rydym yn hynod ddiolchgar am yr ystum hon. Rydym yn deall bod y gymuned gyfan, unigolion, teuluoedd a busnesau, yn dod o dan bwysau ariannol a gwerthfawrogir eich cefnogaeth yn wirioneddol.

Bydd gan gefnogwyr yr opsiwn i gefnogi’r clwb trwy beidio â dewis ad-daliad. Bydd yr arian hwnnw’n helpu i ariannu ein Academi i ddiogelu Scarlets y dyfodol a Sefydliad Cymunedol Scarlets, cangen elusennol y Scarlets.

Bydd opsiynau eraill yn cynnwys rhoi’r arian fel credyd tuag at brynu tocynnau Scarlets yn y dyfodol neu, os yw cefnogwyr yn dymuno, gallant ddewis ad-daliad.

Dywedodd Phillip Morgan, prif swyddog gweithredu Scarlets: “Hoffem ddweud diolch enfawr i’n cefnogwyr am eu cefnogaeth a’u hamynedd yn ystod yr amser hynod heriol hwn.

“Dros yr ychydig fisoedd diwethaf rydym wedi gweld cymuned y Scarlets yn dod ynghyd i gefnogi’r gwaith ar yr ysbyty maes ym Mharc y Scarlets ac wrth ddarparu pecynnau gofal i’r rhai mewn angen ledled y rhanbarth.

“Ers i ni fynd i mewn i cyfnod clo, mae ein ffrydiau refeniw o ddigwyddiadau diwrnod gêm a heb fod yn gemau wedi dod i ben yn llwyr ac rydyn ni nawr yn wynebu’r gobaith o chwarae gemau heb gefnogwyr yn y stadiwm.

“Rydyn ni’n llunio nifer o opsiynau ar gyfer ein deiliaid tocynnau ffyddlon ac o’r llu o negeseuon rydyn ni wedi’u derbyn mae’n wych ac yn dorcalonnus gweld eu cefnogaeth ddiwyro a hefyd cymaint yn dweud y byddan nhw’n cynnig eu had-daliadau fel cefnogaeth yn ôl i’r clwb.

“Trwy gydol y broses rydym wedi bod mewn deialog agos gyda’n cefnogwyr yn ymddiried yn Crys16 i lunio’r ffordd orau ymlaen i’r clwb a’r cefnogwyr. O ganlyniad, rydym yn agos at gwblhau’r opsiynau amrywiol a byddwn yn darparu manylion llawn ar sut y gellir defnyddio’r opsiynau hyn yn fuan iawn. “

O ran ein rownd wyth olaf Cwpan Her Ewrop yn Toulon, rydym yn aros am ddiweddariad gan drefnwyr y twrnamaint EPCR ar ad-daliadau tocynnau os penderfynir chwarae’r ornest heb unrhyw gefnogwyr yn y stadiwm.

Yng ngoleuni’r ansicrwydd parhaus ynghylch pryd y bydd cefnogwyr yn cael eu caniatáu i’r tir, rydym wedi penderfynu gohirio lansio ein pecynnau tocynnau tymor 2020-21.