DIWEDDARIAD Y SCARLETS: Coronavirus

Menna IsaacNewyddion

Yng ngoleuni’r cyhoeddiad yr wythnos hon gan Guinness PRO14 ynghylch atal pob gêm Bencampwriaeth, hoffai Scarlets Rugby ddiolch i’n cefnogwyr a’n partneriaid masnachol am eu cefnogaeth a’u dealltwriaeth barhaus.

Mae Scarlets wedi penderfynu atal pob gwerthiant tocynnau nes ein bod yn derbyn eglurhad pellach gan PRO14. Rydym hefyd yn aros am ddiweddariadau gan drefnwyr twrnamaint Ewropeaidd EPCR ynghylch ein gêm gyfartal yn rownd yr wyth olaf Cwpan Her yn Toulon ddydd Gwener, Ebrill 3.

Hoffem bwysleisio y bydd gosodiadau yn cael eu gohirio hyd at ddyddiad yn y dyfodol ac na chânt eu canslo felly mae tocynnau gêm a thocynnau tymor yn parhau i fod yn ddilys ar gyfer y gêm wedi’i hail-drefnu.

Mae’n sefyllfa sy’n newid yn gyson a chyn gynted ag y byddwn yn derbyn unrhyw wybodaeth bellach gan PRO14 ac EPCR byddwn yn diweddaru ein cefnogwyr.

Dywedodd Phillip Morgan, prif swyddog gweithredu Scarlets: “Fel clwb, rydym yn hynod ddiolchgar i’r gefnogaeth a ddangosir gan ein cefnogwyr, noddwyr a phartneriaid. Rydym yn parhau i fonitro’r sefyllfa ac yn dilyn yr holl gyngor yr ydym yn ei dderbyn gan yr awdurdodau perthnasol.

“Yma ym Mharc y Scarlets rydym wedi gweithredu’r arferion gorau i atal lledaeniad y coronafirws ac annog pawb i ddilyn canllawiau’r GIG.

“Byddwn hefyd yn cysylltu â’n deiliaid tocynnau tymor oedrannus a deiliaid debentur i egluro’r sefyllfa ac yn cynnig ein cymorth os oes angen unrhyw help neu gyngor arnynt.”

Bydd caffi Lolfa Strade a Siop Macron Parc y Scarlets yn aros ar agor i’r cyhoedd, tra bod lolfeydd y stadiwm ar gael i’w harchebu. Am unrhyw ymholiadau ynghylch archebion cyfredol ac yn y dyfodol, e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch 01554 783900.