Draw ar draws Cefnfor yr Iwerydd i Louisville Kentucky!

Kieran LewisNewyddion

Enw: Madison Reinhart

Oedran: 23

Ble yn y byd ydych chi’n byw ar hyn o bryd?

Louisville, KY, UDA

Pryd wnaethoch chi ddechrau dilyn y Scarlets?

2017 oherwydd bod fy mhartner yn dod o Lanelli ac wedi fy nghyflwyno i rygbi a’r Scarlets

Pwy yw eich hoff chwaraewr?

Leigh Halfpenny

Beth fu’ch uchafbwynt fel cefnogwr o’r Scarlets?

Cyfarfod Leigh Halfpenny

Beth yw’r peth gorau am fod yn gefnogwr Scarlets?

Cefnogi tîm gwych a’r ymdeimlad o gymuned sy’n dod gydag ef