“Ergyd mawr oedd o ac mae’n brifo llawer”

Rob LloydNewyddion

Siaradodd prif hyfforddwr y Scarlets, Glenn Delaney, â’r cyfryngau yn sgil trechu munud olaf Dydd Sadwrn 30-27 i Munster ym Mharc y Scarlets. Dyma beth oedd ganddo i’w ddweud.

Pa mor rhwystredig ydych chi ar hyn o bryd?

GD: “Rhwystredig dros ben. Fe wnaethon ni adeiladu digon o arwain i fynd â’r gêm yn eithaf cyfforddus, ond byddwn ni’n edrych ar rai eiliadau dienyddio a chamddisgyblaeth a ganiataodd gwpl o siawns i dîm da eu cymryd. Byddwn yn eithaf caled ar hynny, cwpl o eiliadau pan gefnogwyd gwall gyda chosb a roddodd diriogaeth iddynt a symudodd momentwm sydyn i gyd. Efallai ein bod ychydig yn or-realaidd yn y chwalfa yn ceisio rhoi gormod o rifau i mewn i droi peli drosodd ac nid oeddem yn ddigon cywir. Roeddwn i’n meddwl am rannau helaeth ein bod ni’n rheoli’r gêm yn dda, mae angen i ni edrych ar ddiwedd y gêm, bod yn feirniadol, edrych ar yr hyn ydyw, bod yn wrthrychol a sicrhau ein bod ni’n well yn yr eiliadau hynny. “

Beth am berfformiad Leigh Halfpenny?

GD: “Roeddwn i’n meddwl bod Leigh yn rhagorol, mae’n drueni iddo oherwydd iddo chwarae’r tŷ i lawr gyda’i gêm gicio a rhoi arweiniad i ni y dylem fod wedi’i weld drwyddo. Mae cael Leigh i gasglu’r canmoliaeth yn wych ac yn dyst i’w waith; y gwaith y mae’n ei wneud yw pam rydych chi’n cael y gwobrau hynny. Dwi ddim yn meddwl fy mod i wedi dod ar draws unrhyw un sy’n gweithio mor galed ag y mae Leigh yn ei wneud. Nid trwy ddamwain, dyna pam ei fod yn chwaraewr o safon fyd-eang. ”

A yw’n bryder eich bod wedi cael eich goresgyn gan dri chais i ddim?

GD: “Na, nid yw’n bryder. Fe wnaethon ni adeiladu’r gêm, byddem ni wedi hoffi sgorio rhai ceisiau, ond bob tro roedden ni’n cyrraedd eu tiriogaeth roedden ni’n cael cyfleoedd i sgorio ceisiau a gafodd eu stopio ac roedden ni’n cael cosb a gymeron ni. Roeddem yn casglu pwyntiau ac yn ymosod yn dda gan eu rhoi dan bwysau. Cawsom ddigon o bwysau ar y sgorfwrdd ac roedd y canlyniad yno i ni orffen. Wnaethon ni ddim gwneud hynny. Arhosodd Munster yn y gêm, roedd ganddyn nhw gerdyn melyn ac yna cerdyn coch, ond chwarae teg iddyn nhw am gael y fuddugoliaeth. Y peth pleserus yw bod 95% o’r hyn rydyn ni’n ei wneud wedi mynd yn dda iawn, y cyfnod diwethaf hwnnw oedd y dyrnu sugno ac mae hynny’n brifo llawer. Yn sicr, roeddem yn teimlo ein bod wedi sefydlu’r gêm yn ddigon da i’w gweld adref. ”

Sut y byddwch chi’n ymateb i’r golled hon?

GD: “Byddwn yn parhau i wneud yr hyn yr ydym yn ei wneud, rwy’n credu eich bod wedi gweld bod digon allan yna heddiw i awgrymu ein bod yn ochr dda yn chwarae’n dda ac yn rhoi pwysau. Rydyn ni wedi cael dwy ornest enfawr yn y ddau wibdaith ddiwethaf, un yn erbyn Toulon ac un yn erbyn Munster sydd wedi bod yn llawn gwaed gyda llawer o chwaraewyr pen uchel yn chwarae. I ni, mae’n fater o wneud mwy o’r un peth ac yn ôl pob tebyg gwneud yn iawn cwpl o ficro-eiliadau gan sicrhau ein bod ychydig yn fwy cywir o amgylch ein penderfyniadau. “