“Fe wnaethon ni gwrdd ag ochr Toulon dda iawn, byddwn ni’n codi’r bechgyn ac yn edrych ymlaen at fynd i Reading”

Rob LloydNewyddion

Dioddefodd y Scarlets eu colled gartref cyntaf o’r tymor ddydd Sadwrn, colled Cwpan Her Ewropeaidd 27-15 i Toulon trawiadol.

Ar ôl y gêm fe siaradodd prif hyfforddwr Brad Mooar â’r cyfryngau. Dyma beth oedd ganddo i’w ddweud.

Brad, ar ôl dechrau mor wych, beth aeth o’i le?

BM: “Edrychwch, yn amlwg fe gollon ni’r frwydr gicio yn yr hanner cyntaf, felly daeth llawer o giciau Toulon o hyd i dir, naill ai dros ein pennau neu rhyngom ac wedi i ni bedlo yn ôl.

“Fe wnaethant hefyd dynnu cwpl o geisiau allan o wallau ein hun, ond mae hynny hefyd yn dod o bwysau a hoffwn longyfarch Toulon ar fuddugoliaeth fawr oddi cartref y bum yn gweithio’n galed iawn drosti.

“Mae ganddyn nhw ddynion enfawr, pecyn mawr a wnaethon ni ddim llwyddo i gael ein gêm i fynd ar ôl y pedwar neu bum munud cyntaf. Yna roeddem yn erlid yn y glaw ac mae hynny’n lle anodd i fod.

“Rwy’n falch o’n bechgyn yn yr ystyr eu bod yn dal i roi; fe wnaethon ni sgorio yn agos at y diwedd ac ar ôl hynny rhowch gynnig ar y sgyrsiau am sgorio eto ac edrych i gael pwynt bonws ac yna pwy a ŵyr?

“Ni ddigwyddodd hynny. Fe wnaethon ni gwrdd ag ochr Toulon gref iawn a ddysgodd ychydig i ni am chwarae ar lefel Ewropeaidd. Mae’n rhaid i chi gymryd y pethau cadarnhaol o hynny a dweud beth allwn ni ei ddysgu ganddyn nhw a sut maen nhw’n ei wneud.

“Byddwn yn codi’r bechgyn ac yn edrych ymlaen at chwarae Gwyddelod Llundain ddydd Sadwrn.”

Sut ydych chi nawr yn mynd at y gêm Wyddelig gyda chymhwyster allan o’ch dwylo?

BM: “Yr un peth â phob wythnos, byddwn yn cynnal adolygiad llawn ac yn edrych ar feysydd y gallwn eu gwella a chyrraedd y gwaith.

“Byddwn yn canolbwyntio ar godi’r egni cyn mynd i Reading, bydd yn wythnos gyffrous i ni. Dyma’r wythnos olaf rydyn ni gyda’n gilydd cyn seibiant ac yn ddelfrydol byddwn ni’n dathlu nifer fawr o fechgyn yn gwneud carfanau’r Chwe Gwlad ac yn cael cyfle i chwarae dros eu gwlad.

“Rwyf hefyd eisiau sôn am y cefnogwyr. Pa mor dda yw cefnogwyr y Scarlets? Roedd cefnogwyr yn cerdded i lawr y stand, ac yn dweud na allan nhw aros i gyrraedd Reading yr wythnos nesaf hefyd. Mae’n brofiad gostyngedig bob wythnos gweld ein cefnogwyr yn cefnogi’r tîm hwn. “

Gair ar 100fed ymddangosiad Dan Jones?

BM: “Mae’n gyflawniad godidog. Rwy’n gwybod mewn criced bod yna nifer o ganrifoedd godidog yn cael eu chwarae mewn ochrau nad ydyn nhw’n gorfod ennill. Byddai wedi bod wrth ei fodd wedi cael buddugoliaeth i ddathlu, ond mae 99 o berfformiadau godidog eraill i gael 100 o gemau ac mae ei gyflawni mor ifanc yn dangos ansawdd y dyn. ”