Gareth Davies wedi’i gyffroi gan her Toulon

Menna IsaacNewyddion

Dywed y mewnwr Gareth Davies fod chwaraewyr y Scarlets yn gyffrous am yr her sy’n aros yn ne Ffrainc nos Sadwrn.

Mae’r bechgyn yn adnewyddu cystadlaethau gyda gelynion cyfarwydd Toulon yn y Stade Felix Mayol gyda rownd gynderfynol yng Nghwpan Her Ewrop y wobr yn y fantol.

Cyfarfu’r ochrau yng nghamau pŵl cystadleuaeth y tymor hwn gydag ochr Ffrainc yn dod i’r brig ar y ddau achlysur.

Roedd Toulon angen cais hwyr, wedi’i drosi’n hwyr ym mis Tachwedd i gipio’r ysbail ac mae Davies yn mynnu bod carfan y Scarlets yn teithio’n hyderus y gallant hawlio buddugoliaeth gyntaf erioed yng nghartref cyn-frenhinoedd yr Ewro.

“Rydyn ni wedi cael pythefnos dda o baratoi ac rydyn ni’n edrych ymlaen at her enfawr o’n blaenau,” meddai Cymru Rhif 9.

“Rydyn ni i gyd yn gyffrous, rydyn ni wedi gweithio’n galed, rydyn ni mewn lle da ac rwy’n credu ein bod ni wedi dangos yn y gemau yn erbyn y Gleision a’r Dreigiau ein bod ni’n chwarae rhywfaint o bethau da ac rydyn ni’n eithaf hyderus wrth fynd i Ffrainc y penwythnos hwn.”

Mae Baptiste Serin, hanner cefnwr rhyngwladol Toulon, wedi bod yn un o’r chwaraewyr sydd wedi sefyll allan yn y twrnamaint hyd yn hyn, naw traddodiadol o Ffrainc sy’n tynnu’r tannau y tu ôl i becyn juggernaut.

“Ef yw un o’r nines gorau yn y byd, mae ei reolaeth gêm a’r ffordd y mae’n rheoli’r gêm o safon fyd-eang, bydd yn rhaid i ni gadw llygad craff arno,” ychwanegodd Davies.

“Rydyn ni’n gwybod bod Toulon yn dîm o’r radd flaenaf, mae yna rai enwau mawrion yno, dynion mawr anferth, ond gobeithio y gall ein blaenwyr gyd-fynd â’u pecyn a’n rhoi ni ar y droed flaen a gall y cefnwyr chwarae rhywfaint o rygbi.”

Mae Scarlets wedi cyrraedd pedair rownd gynderfynol yng Nghwpan y Pencampwyr haen uchaf, ond nid ydyn nhw erioed wedi symud ymlaen y tu hwnt i wyth olaf y Cwpan Her, gan golli i Toulon yn 2010 ac eto yn Ffrainc i Brive flwyddyn neu ddwy yn ddiweddarach.

“Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig yw Ewrop i ni fel clwb,” ychwanegodd Davies. “Rwy’n gwybod nad ydym yn y brif gwpan, ond byddwn yn rhoi crac iddo a gobeithio y byddwn yn cyrraedd y rownd gynderfynol. Mae’n enfawr i ni. ”