Glenn Delaney yn trafod ffurf, ffitrwydd a’r her yn edrych ar Toulon

Rob LloydNewyddion

Wrth i ni gyfri’r diwrnodau i rownd wyth olaf Cwpan Her Ewrop yr wythnos nesaf yn erbyn Toulon, fe wnaethon ni ddal i fyny gyda’r prif hyfforddwr Glenn Delaney i weld sut mae paratoadau’n mynd ym Mharc y Scarlets.

Mae’r garfan wedi cael wythnos i ffwrdd ar ôl y derbïau, sut ydych chi’n edrych ymlaen at Toulon?

GD: “Mae’n gyfnod mawr o bythefnos. Mae’r bechgyn wedi adfywio’n dda, maen nhw’n llawn egni ac yn edrych ymlaen at yr wythnos nesaf. Mae’n wahanol iawn (chwarae rownd yr wyth olaf ym mis Medi), ond dwi’n dyfalu nad oes unrhyw beth normal am eleni! Mae’n mynd i fod yn gynnes allan yna gallai fod yn gyfle da i symud y bêl o gwmpas ac yn sicr chwarae’r ffordd rydyn ni am chwarae. ”

Beth ydych chi’n ei ddisgwyl gan Toulon?

GD: “Maen nhw’n dîm o safon sy’n llawn chwaraewyr da iawn ac maen nhw’n gwybod sut i ennill, yn enwedig gartref. Mae’n mynd i fod yn her enfawr. Cawsom her fawr ganddyn nhw y llynedd pan aethon ni i lawr yno ond wnaethon ni ddim cyrraedd adref. Rydyn ni’n teimlo’n dda ynglŷn â sut rydyn ni’n paratoi, yn gyffrous am fynd i lawr yno a rhoi stamp ar y gêm. ”

Faint o hyder ydych chi’n ei gymryd o’r arddangosfa honno yn y Stade Mayol?

GD: “Bob tro rydych chi’n mynd i Ffrainc ac yn perfformio, fe wnaethon ni hefyd ennill yn Bayonne – mae’n magu rhywfaint o hyder ynoch chi. Rydyn ni hefyd wedi cymryd hyder o’r ddwy gêm ddarbi rydyn ni newydd eu chwarae ac mae hynny wedi rhoi meysydd i ni edrych ar yr hyn rydyn ni wedi bod yn gweithio arno a’r hyn sydd angen ychydig o dincio gyda nhw o hyd. Ar y cyfan, mae gennym ni carfan llawn o chwaraewyr i ddewis ohonyn nhw ac maent i gyd yn rhoi eu dwylo i fyny. ”

Pa fath o siâp mae’r garfan mewn ffitrwydd yn ddoeth?

GD: “Mae’n dda iawn. Mae pawb yn ôl yn hyfforddi gydag ychydig iawn o fechgyn yn y grŵp anafiadau tymor hir. Rydyn ni wedi cael cwpl o fechgyn nodedig yn ôl yn ystod y ddwy i dair wythnos ddiwethaf sydd wedi bod yn wych. Rydyn ni’n adeiladu’n braf a’r peth allweddol yw y byddwn ni’n rhoi’r tîm gorau allan i gynrychioli’r rhanbarth, y clwb a’r holl bobl o’r tu allan i’r gorllewin. “

Mae’n edrych fel y byddwch chi’n cael ychydig o gur pen dethol

GD: “Mae hynny’n wych ei gael. Mae gennym garfan gystadleuol iawn, rydyn ni’n gwybod mai’r peth anoddaf sy’n rhaid i ni ei wneud fel hyfforddwyr yw dewis y tîm; yn aml rydyn ni’n gorfod gadael pobl dda iawn allan a dyna’r her. Maent i gyd yn rhoi eu dwylo i fyny, y cyfan y gallwn ei ofyn yw eu bod yn rhoi’r rheswm gorau i ni eu dewis. Byddwn yn rhoi’r dynion XV gorau ar y cae ynghyd â mainc i’w cefnogi a byddant yn cynrychioli carfan gyfan. Mae’n wyth diwrnod enfawr o’n blaenau, mae wedi bod yn gwpl o ddiwrnodau yn ôl hyd yn hyn, byddwn yn cadw’r egni’n uchel ac yn cadw ffocws dynion ar symud ymlaen. “