Gôl gosb O’Brien yn sicrhau buddugoliaeth dros Zebre

Aadil MukhtarNewyddion

Seliodd cic gosb hwyr gan Angus O’Brien ail fuddugoliaeth y Scarlets ar ôl gwrthdaro rownd pum nerfus Guinness PRO14 yn erbyn Zebre yn Llanelli.

Roedd atgyfodiad ail hanner gan yr Eidalwyr wedi bygwth hawlio buddugoliaeth gyntaf erioed dros y West Walians, ond slotiodd O’Brien yn bwyllog dros y gic gydag ychydig dros dri munud yn weddill i sicrhau buddugoliaeth 18-17.

Roedd hi’n gêm o ddau hanner i’r tîm cartref, a oedd wedi agor ar y blaen o 15-3 ar ôl hanner awr diolch i rywfaint o ymosod ar rygbi.

Ond gyda Zebre yn manteisio ar ddisgyblaeth Scarlets ac yn hawlio rhyng-gipiad ail hanner gan yr asgellwr Pierre Bruno, daethant yn agos at fuddugoliaeth enwog ar bridd Cymru.

Saethodd Scarlets allan o’r blociau a chael eu cais cyntaf ar y bwrdd ar ôl dim ond pum munud.

O linell ymosod ymosodiadol, cyfunodd Steff Hughes ac Angus O’Brien, daeth pas hyfryd fel y bo’r angen o hyd i Johnny McNicholl ac fe fwydodd Conbeer a gafodd rediad rhydd i’r llinell.

Tarodd O’Brien yr unionsyth gyda’r trosiad, ond tynnodd Zebre dri phwynt yn ôl trwy gist y maswr ifanc Antonio Rizzi.

Mewn amodau perffaith ar gyfer rhedeg rygbi, parhaodd y Scarlets i roi ocsigen i’r bêl ac edrych yn beryglus ar y tramgwyddus.

Ymestynnodd O’Brien y blaen i 8-3 yna gwrthodwyd sgôr unigol wych i seren yr ornest Jac Morgan ar ôl brwr trwy amddiffynfa Zebre.

Gwrthododd swyddog y gêm deledu’r sgôr am bas ymlaen, ond ni allai ddod o hyd i unrhyw beth o’i le gydag ymdrech arall eiliadau yn ddiweddarach – cais crefftus dros ben i Blacker.

Y tro hwn rhyddhawyd y ganolwr Paul Asquith i lawr y chwith, bownsiodd ei gic y tu mewn i ddwylo’r mewnwr a gwnaeth Blacker yn dda i gamu’r dyn olaf a chyffwrdd i lawr. Trosodd O’Brien i wthio’r blaen allan i 15-3, er i Rizzi ychwanegu ail gic gosb i Zebre ar y strôc o hanner amser.

Collodd Scarlets Jac Price oherwydd anaf yn y cyfnewidfeydd hanner cyntaf cynnar, disodlwyd y clo ifanc gan Danny Drake.

Ychwanegodd Rizzi gic gosb hir i leihau’r fantais gartref i 15-9 a gwelwyd hyder Zebre yn amlwg wrth i’r hanner wisgo ymlaen.

Methodd O’Brien a Rizzi ddau ergydion at y gôl, yna roedd mintai Zebre ar eu traed pan ryng-gipiodd Bruno a rasio 40 metr i’r llinell.

Methodd Rizzi y trosiad ond ni wnaeth unrhyw gamgymeriad o’r ti gyda saith munud yn weddill ar ôl i Scarlets gael eu cosbi mewn ryc ychydig y tu allan i’r 22.

Gan fod angen ymdrech derfynol fawr, cyflawnodd y tîm cartref, gan ennill y gosb dyngedfennol i O’Brien yn syth o’i blaen, a brofodd ddigon ar gyfer y fuddugoliaeth.

Scarlets – ceisiau: R. Conbeer, D. Blacker. Trosiadau: A. O’Brien. Ciciau Cosb: O’Brien (2).

Zebre – cais: P. Bruno. Ciciau Cosb: A. Rizzi (4).