Gwersyll sgiliau’r Scarlets yn lwyddiant ysgubol gyda sêr newydd

Kieran Lewis Newyddion

Cafodd grŵp o blant yr ardal wersyll rygbi gyda gwahaniaeth yr wythnos hon.

Treuliodd dros 50 o bobl ifanc rhwng 11 a 14 oed y diwrnod ym Mharc y Scarlets lle cawsant gyfle i fwynhau sesiynau sgiliau a sesiwn ymarfer corff cyn camu allan i’r prif gae am gêm.

“Er gwaetha’r tywydd, roedd yn ddiwrnod gwych ac yn wych i weld cymaint o wên ar wynebau’r bechgyn wrth iddynt gerdded yn ôl troed y Scarlets,” meddai Chris Jones, Cydlynydd Cymunedol y Scarlets.

“Cawsom sesiynau sgiliau gan ein hyfforddwyr cymunedol, yna amser yn y gampfa dan oruchwyliaeth hyfforddwr cryfder a chyflyru cymwys a oedd yn canolbwyntio ar y symudiadau sylfaenol o fewn rygbi, rhywbeth a fydd o fudd i’r chwaraewyr wrth iddynt symud ymlaen.

“Ar ôl hynny, cawsom awr allan ar y prif faes lle cawsant ddefnydd da o’u sgiliau gyda gemau yn eu grwpiau oedran.”

Bydd dyddiadau a lleoliadau ar gyfer gwersylloedd haf y Scarlets yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir, felly cadwch lygad ar ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol dros yr wythnosau nesaf.