Hadleigh Parkes yn talu teyrnged i gefnogwyr y Scarlets wrth iddo gadarnhau ei symudiad i Siapan

Rob LloydNewyddion

Mae Hadleigh Parkes wedi talu teyrnged i gefnogwyr y Scarlets ar ôl cadarnhau y bydd yn ymuno â Panasonic Wild Knights yn Siapan y tymor nesaf.

Mae’r chwaraewr 32 oed yn gadael y Scarlets ar ôl chwe thymor yng Ngorllewin Cymru, ac yn ystod yr amser hwnnw fe helpodd yr ochr i hawlio teitl Guinness PRO12 2017 a chyrraedd rownd gynderfynol Cwpan Pencampwyr Ewrop flwyddyn yn ddiweddarach.

Ar ôl gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn erbyn Ulster yn Belfast yn ôl ym mis Rhagfyr 2014, aeth Parkes ymlaen i chwarae 122 o gemau mewn crys Scarlets, yn bennaf gyda’r Rhif 12 ar ei gefn er bod y gwibdaith od ar yr asgell ac yn safle’r maswr.

Fe oedd chwaraewr y tymor yn 2015-16 ar ôl chwarae pob munud o bob gêm Guinness PRO12 ac ar ôl cymhwyso i Gymru ar breswyl, tynnodd ar crys goch ei wlad ym mis Rhagfyr 2017, gan sgorio dau gais ar y tro cyntaf mewn buddugoliaeth dros y Springboks.

Ddydd Llun, cadarnhaodd ei glwb newydd, Panasonic Wild Knights, bydd Hadleigh yn dychwelyd i Seland Newydd gyda’i wraig Suzy a’i ferch Ruby cyn mynd i wlad yr haul.

“Mae wedi bod yn chwe thymor anhygoel. Rydyn ni wedi caru pob eiliad ohono ar ac oddi ar y cae rygbi, ”meddai. “Rydyn ni wedi gwneud ffrindiau gydol oes sydd wedi dod fel teulu i ni.

“Rydw i wedi bod wrth fy modd yn chwarae o flaen ffyddloniaid y Scarlets bob wythnos. Mae’n glwb mor wych ac roedd ennill teitl PRO12 yn 2017 yn wobr enfawr ac yn wobr fawr i’n holl gefnogwyr ffyddlon.

“Mae cefnogwyr y Scarlets wedi bod yn anhygoel ac mae rhai o deithiau mawr Ewropeaidd i ffwrdd wedi teimlo fel gemau cartref diolch iddyn nhw ddilyn y tîm yn eu miloedd. Maen nhw’n griw balch ac rydw i wedi bod wrth fy modd fod yn Scarlet.

“Fel teulu rydyn ni wedi gwneud y penderfyniad rygbi caled i adael y wlad rydyn ni wedi cwympo mewn cariad â hi ac i fynd i Siapan lle mae antur newydd yn aros.

“Yn sicr, nid oedd yn benderfyniad cyflym na hawdd ond pan fydd yn rhaid i chi bwyso a mesur dyfodol eich teulu, mae’n gyfle anhygoel i ni ac rydyn ni’n gyffrous iawn am yr hyn sydd o’n blaenau.

“Wrth i ni baratoi i adael Cymru hoffem ddiolch i bawb sydd wedi chwarae rhan yn ein hamser yma. Mae cefnogwyr, ffrindiau tîm, y rheolwyr a’n holl ffrindiau wedi gwneud ein hamser yma mor arbennig. Bydd yn anodd gadael.

“Hoffwn hefyd ddiolch i Suzy am ei chefnogaeth barhaus ac am ganiatáu i mi ddilyn fy mreuddwyd rygbi – rwy’n gyffrous am ein pennod nesaf.

“Cadwch yn ddiogel ar yr adeg hon, bawb.

“Diolch yn fawr, Hadleigh, Suzy and Ruby.”

Dywedodd rheolwr cyffredinol rygbi Scarlets, Jon Daniels: “Mae Hadleigh wedi bod yn was gwych i’r Scarlets ers cyrraedd o Seland Newydd chwe blynedd yn ôl. Mae wedi chwarae mwy na 120 o gemau i’r clwb, roedd yn rhan o’n tîm teitl fuddugol ac wedi bod yn fodel proffesiynol a rôl wych.

“Rydyn ni’n dymuno’n dda iddo ef, Suzy a Ruby a’i symudiad i Siapan.”