Jac Morgan i gapteinio ochr dan 20 Cymru sy’n cynnwys pum Scarlet

vindicoNewyddion

Bydd blaenasgellwr y Scarlets, Jac Morgan, yn gapten ar dîm Dan 20 Cymru i wynebu’r Eidal yn rownd agoriadol y Chwe Gwlad yn Stadiwm Zipworld nos Wener (Cic gyntaf 7.35yh, yn fyw ar S4C)

Mae Morgan, a wnaeth ei ymddangosiad cyntaf yn rhanbarthol y tymor hwn, yn un o bum Scarlet yn y XV cychwynnol gyda’r canolwr Osian Knott, y prop Callum Williams, y bachwr Dom Booth a’r ail reng Jac Price hefyd wedi’u cynnwys.

Mae Morgan a Price ymhlith chwe chwaraewr a fu’n rhan o’r tîm dan 20 y tymor diwethaf.

Mae paru hanner-cefn sefydlog o Dafydd Buckland a Sam Costelow ochr yn ochr â’r canolwr Aneurin Owen yn rhoi digon o brofiad i brif hyfforddwr dan 20 Cymru, Gareth Williams, y tu ôl i’r sgrym tra bod bachwr y Dreigiau, Will Griffiths, yn cael ei enwi fel eilydd – safle a ddefnyddiodd Cymru yn effeithiol iawn y tymor diwethaf.

“Mae’r bechgyn sy’n dychwelyd yn rhoi cnewyllyn da i ni weithio ohono ac yn darparu asgwrn cefn da i ni drwy’r ochr,” meddai Williams. “Mae’n dda cael y math hwnnw o brofiad yn mynd i mewn i ymgyrch ac rwy’n gwybod bod y chwaraewyr hynny yn barod i ymgymryd â’r fantell o fod yn uwch chwaraewr yn yr hyn rwy’n meddwl sy’n garfan gyffrous.

“Mae’n wych cael grŵp o chwaraewyr sy’n dychwelyd, tra hefyd yn gwaedio chwaraewyr newydd wrth i ni adeiladu tuag at Gwpan Iau y Byd yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

“Fel y dywedais o’r blaen, y llynedd oedd fy mlwyddyn gyntaf fel prif hyfforddwr y grŵp oedran hwn ac fe wnaethom ni i gyd fwynhau’r profiad o chwarae Lloegr ac Iwerddon yn Stadiwm Zipworld o flaen torf angerddol ym Mae Colwyn.

“Ni allwn aros i gychwyn ein hymgyrch Chwe Gwlad, ac rydym yn gyffrous i fynd yn ôl i Ogledd Cymru lle mae ein cefnogaeth gartref wedi bod yn rhagorol dros y blynyddoedd. Rydyn ni’n mwynhau chwarae ym Mae Colwyn yn fawr.

“Rydyn ni wedi cael cyfnod da o adnabod chwaraewyr a datblygu sgiliau. Ond mae bob amser yn dda cael elfen gystadleuol i’n rhaglen ddatblygu.

“Bydd yr Eidal yn her fawr, ac rydyn ni’n gwybod ein bod ni’n mynd i wynebu noson anodd. Chwaraeodd yr Eidal ychydig o rygbi da yng Nghwpan y Byd y llynedd, ac roedd eu tîm dan 18 yn rhagorol yn erbyn ein bechgyn yn eu buddugoliaeth yng Nghaerloyw y tymor diwethaf. Felly mae angen i’n paratoi a’n perfformiad fod o safon uchel. “

Cymru D20 v Yr Eidal D20, Stadiwm Zipworld, Dydd Gwener Ionawr 31, CG 7.35yh (Yn fyw ar S4C)

15 Josh Thomas (Gweilch)

14 Dan John (Ysgol Millfield)

13 Osian Knott (Scarlets)

12 Aneurin Owen (Dreigiau)

11 Ewan Rosser (Dreigiau)

10 Sam Costelow (Teigrod Caerlyr)

9 Dafydd Buckland (Dreigiau)

1 Callum Williams (Scarlets)

2 Dom Booth (Scarlets)

3 Ben Warren (Gleision Caerdydd)

4 Jac Price (Scarlets)

5 Ben Carter (Dreigiau)

6 Ioan Davies (Gleision Caerdydd)

7 Jac Morgan (Scarlets – capt)

8 Morgan Strong (Gweilch)

Eilyddion: 16 Will Griffiths (Dreigiau), 17 Theo Bevacqua (Gleision Caerdydd), 18 Archie Griffin (Rygbi Caerfaddon), 19 James Fender (Gweilch), 20 Travis Huntley (Gweilch), 21 Ellis Bevan (Met Caerdydd), 22 Luke Scully (Caerwrangon), 23 Bradley Roderick (Gweilch).